Eduskunta käsittelee jo ulkomaisen työvoiman tarveharkinnan poistamista

Tällä hetkellä EU-maiden ulkopuolelta tuleva työntekijä tarvitsee työntekijän oleskeluluvan. Sen myöntämisessä työ- ja elinkeinotoimistot selvittävät, onko työhön saatavilla kohtuullisessa ajassa sopivaa työvoimaa kotimaisilta työmarkkinoilta.

Tämän ns. saatavuusharkinnan pohjaksi laaditaan viranomaisten ja työmarkkinajärjestöjen yhteistyöllä valtakunnalliset ja alueelliset linjaukset.

Hallitus käänsi kelkkansa

Vanhasen hallitus kirjasi ohjelmaansa kolme vuotta sitten, että työperusteista maahanmuuttoa edistetään ottaen huomioon Suomen ja EU:n väestökehitys ja siitä aiheutuva työvoimantarve. Saatavuusharkinnasta luovutaan asteittain.

Kesällä 2006 hallitus hyväksyi maahanmuuttopoliittisen ohjelman. Ohjelman mukaan saatavuusharkinta tulee säilyttää herkimpien alojen kohdalla niin kauan, kun näiden alojen työllisyystilanne säilyy vaikeana. Työvoiman saatavuusongelmien lisääntyessä ja työttömyystilanteen helpottaessa saatavuusharkinnan soveltamisalaa tulee kuitenkin olennaisesti supistaa.

ILMOITUS

Viime vuoden huhtikuussa valmistui hallituksen työvoiman maahanmuuton toimenpideohjelma. Siitä työlupakäytännön muutos jätettiin pois dramaattisesti muuttuneen työllisyystilanteen takia.

Joulukuussa työllisyystilanteen heikennyttyä edelleen hallitus kuitenkin antoi ulkomaalaislain muutosesityksen, jonka mukaan saatavuusharkinta poistettaisiin. Työntekijän oleskelulupa myönnettäisiin viideksi vuodeksi nykyisen vuoden sijasta. Oikeus työntekoon sisällytettäisiin kaikkiin oleskelulupiin.

Asiasta äänestettiin jo

Sosialidemokraattiset edustajat äänestivät jo edellisellä viikolla eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnassa valiokunnan asiaa koskevaa lausuntoa käsiteltäessä esitystä vastaan ja jättivät lausuntoon vastalauseensa. Pääkritiikki kohdistui nimenomaan saatavuusharkinnan poistamiseen nykyisessä työllisyystilanteessa ja ulkomaalaisten työntekijöiden työehtojen valvonnan heikentämiseen entisestään.

Samansuuntaisen yhteisen vastalauseen jättivät myös kristillisdemokraattien ja vasemmistoliiton edustajat.