Maahanmuuttajien kotoutumisen lähtökohtana on oltava maahanmuuttajien ja valtaväestön yhdenvertaiset oikeudet, velvollisuudet ja mahdollisuudet toimintaan sekä osallistumiseen omana itsenään yhteiskunnassa.

Näin katsoo Vasemmistoliitto puoluevaltuuston sunnuntaina hyväksymässä maahanmuuttopoliittisessa ohjelmassa.

Puoluevaltuusto korosti, että maahanmuuttajista puhuttaessa on keskityttävä samoihin asioihin kuin muidenkin Suomessa asuvien kohdalla. Epävarma toimeentulo sekä asumisen ja liikkumisen kalleus koskettavat Suomessa asuvia etnisestä taustasta ja oleskelulupa-asemasta riippumatta.

Ei rasismille kaikissa muodoissaan

Osa maahanmuuttajapolitiikkaa on puolueen mukaan maahanmuuttajiin liittyvä yhteiskunnallinen keskustelu ja siitä syntyvä ilmapiiri. Keskustelu muokkaa yhteiskunnallista ilmapiiriä joko syrjivään tai vastaanottavaan suuntaan. Vasemmistoliitto ei hyväksy rasismia missään muodossa.

Vasemmistoliiton yhtenä keskeisenä tavoitteena maahanmuuttajapolitiikassa on kotouttamissuunnitelman ulottaminen koskemaan kaikkia maahanmuuttajia sekä heidän perheenjäseniään. Koulutukseen tulee panostaa aina esiopetuksesta korkeakouluopinnot mahdollistavaan suomen tai ruotsin kielen opetukseen saakka.

Maahanmuuttajat tulee ottaa vahvasti mukaan maahanmuuttajia koskevien päätösten ja ohjelmien tekoon. Maahanmuuttajajärjestöjen roolia kotouttamisessa tulee vahvistaa järjestöille myönnettävän ”kotouttajastatuksen” avulla. Maahanmuuttajien työllistymistä tulee tukea ja heille on taattava samat työoikeudet kuin valtaväestöllekin. Harmaata taloutta tulee kitkeä kilpailun vääristymisen ehkäisemiseksi.