Jarkko Mänttäri

TVY

TVY ry on riippumaton kansalaisjärjestö, joka tukee ja kannustaa jäsenyhdistystensä toimintaa työttömän fyysisen, psyykkisen ja aineellisen hyvinvoinnin säilyttämiseksi.

TVY tekee aloitteita epäkohtien korjaamiseksi, työttömien oikeuksien turvaamiseksi ja työllistymismahdollisuuksien lisäämiseksi.

TVY ottaa kantaa työttömiä koskeviin kysymyksiin, keskustelee ja vaikuttaa työttömien etuja koskevaan päätöksentekoon eri tasoilla

TVY ry on perustettu vuonna 1991. Järjestöön kuuluu 134 jäsenyhdistystä eri puolilla maata.

Työttömien Valtakunnallinen Yhteistoimintajärjestö (TVY) pitää tärkeänä, että nuorten ja entisten nuorten työllistymisestä huolehditaan tasapuolisesti.

ILMOITUS

Jyväskylässä pidetty TVY:n vuosikokous päivitti työttömien edunvalvonnan tavoitteita lähivuosille. Kannanotossaan TVY edellyttää, että 1990-luvun alun laman virheistä otetaan opiksi, jottei synnytetä uutta ”kadotettua sukupolvea”. Monilla viime lamassa syrjäytetyistä ei ole koskaan elämässään ollut vakituista työsuhdetta. Osa heistä on syrjäytynyt ja jäänyt tyystin vaille työkokemusta.

Nuoret ja entiset nuoret eivät TVY:n mielestä ole vastakkaisia ryhmiä työllisyyden hoidossa. Esimerkiksi eläkeiän nosto ei palvele kummankaan ryhmän tulevaisuutta. Se energia, joka nyt tuhlataan eläkeiän nostoaikeisiin, tulisi työttömien mielestä suunnata työllisyyden hoitoon, sillä työllistäminen kannattaa aina.

Työkokemuksen puute on nykyään ehkä merkittävin työllistymisen este. Sen vuoksi työllistäminen iästä, sukupuolesta ja ihonväristä riippumatta on TVY:n mielestä parasta asennemuokkausta. Se lisää yhteisymmärrystä ja suvaitsevaisuutta kaikkien kansalaisryhmien kesken.

Edunvalvontavaliokunnan esityksen mukaisesti vuosikokous vaati huomattavia lisäpanostuksia työllisyyden hoitoon. Puheenjohtaja Lea Karjalaisen mukaan TVY pitää työttömien nykyistä toimeentulotasoa riittämättömänä.

– Pienituloisten aseman korjaaminen edellyttää työttömyysturvan ja siihen liittyvien muiden etuuksien korottamista niin, että työnteko ja toimenpiteissä olo on oikeasti kannustavaa, ettei käy niin, että kun toisesta saa, niin toisesta leikataan.

Hallituksen toimet epäilyttävät

Karjalainen suhtautuu epäillen maan hallituksen toimiin nuorten työllisyyden parantamiseksi.

– Sen mitä olen niistä kuullut, niin alle 25-vuotiaille nuorille ei tule ylläpitokorvausta toimenpiteissä. Palkkatuen määrä, joka nuorisolle on tulossa, on se työmarkkinatuen suuruus. Kannustaako se tarpeeksi työnantajia rekrytoimaan nuoria? Henkilökohtaisesti epäilen sitä kovasti, että 15 000:lle nuorelle pystyttäisiin tarjoamaan eteenpäinmenomahdollisuuksia, jos niitä etuisuuksia ei paranneta sekä työnantajille että nuorille. Nuorille pitää jäädä oikeasti enemmän käteen kuin kotona olossa.

TVY:n vuosikokous vaatii työmarkkinatukeen tuntuvaa korotusta ja vielä niin, ettei nosto saa vaikuttaa muihin etuihin alentavasti. Sosiaaliturva ei työttömien mielestä saa olla ehdollinen siten, että työttömän on pakko realisoida elämiselle välttämättömän omaisuus, jotta on oikeutettu viimesijaiseen turvaan.

– Henkilökohtaisesti pidän kaikkein tärkeimpinä sitä, että ihmisten toimeentulotukiriippuvuus vähenisi ja että ihmiset tulisivat toimeen sillä syyperusteisella etuudella, Lea Karjalainen sanoo.

TVY vaatii myös työnantajille porkkanaa pitkäaikaistyöttömien palkkaamiseen niin, että työnantaja saa maksuvapautuksen lakisääteisistä työnantajamaksuista. Maksuvapaus olisi samanmittainen, kuin työntekijän työttömyysaika ennen palkkausta.

TVY

TVY ry on riippumaton kansalaisjärjestö, joka tukee ja kannustaa jäsenyhdistystensä toimintaa työttömän fyysisen, psyykkisen ja aineellisen hyvinvoinnin säilyttämiseksi.

TVY tekee aloitteita epäkohtien korjaamiseksi, työttömien oikeuksien turvaamiseksi ja työllistymismahdollisuuksien lisäämiseksi.

TVY ottaa kantaa työttömiä koskeviin kysymyksiin, keskustelee ja vaikuttaa työttömien etuja koskevaan päätöksentekoon eri tasoilla

TVY ry on perustettu vuonna 1991. Järjestöön kuuluu 134 jäsenyhdistystä eri puolilla maata.