Jussi Joentausta

Viimeaikaiset uutiset kehottavat opiskelijoita innovoimaan toimeentulonsa uudelleen. Eri ministeriöiden työryhmissä on esitetty lukukausimaksujen käyttöönottoa laajemmassa tai rajatummassa muodossa.

Samaan aikaan opintotuen rakenteellisen uudistamisen työryhmä jatkaa työtään. Sen tavoitteeksi on asetettu opintoaikojen lyhentäminen opintotuen keinoin. Joulukuisessa esityksessään ryhmä puuttuu vain vähäisessä määrin opintotuen ilmeisempään ongelmaan: sen riittämättömyyteen. Samalla se halusi tiukentaa, ei joustavoittaa opintojen etenemistä.

Helsingin yliopistossa 75 prosenttia opiskelijoista käy lukuvuoden aikana töissä, mikä hidastaa opiskelua merkittävästi. Elämiseen riittävän toimeentulon tarjoamisen sijaan opiskelijoilta vaaditaan yhä enemmän tehokkuutta.

Onko Vasemmistoliiton ovi auki opiskelijoille?

Maksuton koulutus on tasa-arvoisen yhteiskunnan perusta. Siitä huolimatta koulutus periytyy edelleen. Myös koulutuksen puitteiden tulee olla kunnossa.

Vasemmistoliiton poliittisen tavoiteohjelman ensimmäisessä luonnoksessa esitetään opintorahaa korotettavaksi 478 euroon, kun muita perusturvaetuuksia korotettaisiin 750 euroon kuukaudessa. Opiskelijoita pidetään toimeentulokysymyksissä toissijaisina ja pakotetaan elämään lainarahalla. Nykymaailmassa tutkinto ei kuitenkaan takaa työpaikkaa tai vakaita tuloja.

Luonnoksessa toimeentulotukeen esitetään vain sadan euron korotusta. Toimeentulotuen saajat ovat usein heikoimmassa asemassa ja tukea korotettaisiin muita huomattavasti vähemmän. Etuuksien epäsuhta ei johda kohti perustuloa, eikä juuri vähennä kyykyttämistä. Perusturvaa on yksinkertaistettava ja sen tasoa korotettava. On suunnattava johdonmukaisesti kohti perustuloa.

Torstaina seitsemässä kaupungissa rähinöitiin rahayliopistoa vastaan. Onko Vasemmistoliiton ovi auki opiskelijoille? Vasemmistoliiton tulee puolustaa kaikkia heikossa asemassa olevia, ja luoda yhteistä rintamaa pääoman kontrollia vastaan. Tonni käteen!