Työttömien Valtakunnallinen Yhteistoimintajärjestö (TVY ry) vaatii, että työttömyysturvan aktivointilisä on maksettava verovapaana eikä se saa vaikuttaa toimeentulotukeen.

Aktivointilisä eli työmarkkinatuen ja peruspäivärahan korotusosa on TVY:n mukaan osoittautunut vaikeaksi kannustinloukuksi. Sen tarkoituksena on ollut työttömien kannustaminen työllistymistä edistäviin palveluihin ja ratkaisujen löytäminen pitkittyneeseen työttömyyteen.

TVY:n mukaan aktivointilisä ei ole tuonut minkäänlaista taloudellista parannusta pitkään työttöminä olleiden tilanteeseen, koska siitä peritään vero ja se otetaan tulona huomioon toimeentulotukea laskettaessa.

Työttömiin suuntautuvaa byrokratiaa on TVY:n mielestä yksinkertaistettava kehittämällä yhden luukun periaatetta, jonka mukaisesti toimeentulotuen perusosan maksatus siirtyisi Kelan tehtäväksi.