Uusi jyväskyläläinen puolueosasto Tuleva Vasemmisto ry on tehnyt Vasemmistoliiton puoluekokoukselle kaksi aloitetta, joissa esitetään puolueen periaateohjelman avaamista sekä koulutuspoliittisen periaateohjelman päivittämistä. Molemmat ohjelmat ovat vain kolme vuotta vanhoja.

Tuleva Vasemmisto ry:n mielestä osa puolueen koulutuspoliittisen periaateohjelman linjauksista sekä tavoitteista on edelleen varsin päteviä. Koulutuspoliittinen tilanne on kuitenkin muuttunut merkittävästi muutamassa vuodessa kaikilla koulutuksen tasoilla ja siksi tarvitaan muutoksia.

Aloitteessa todetaan uuden yliopistolain myötä tapahtuneen muutoksen kriisiyttäneen yliopistot monella tapaa. Yliopistojen tulevaisuus näyttäytyy hyvin epävarmana, ja avoimena on myös ammattikorkeakoulujen asema. Puheet koulutusviennistä ja opintomaksuista ovat aloitteen mukaan ilmentymiä pyrkimyksistä yritysmuotoistaa koko koulutusjärjestelmä ja sen sisällöt varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen.

Nuorisotyöttömyyden ratkaisemiseksi aloitteessa esitetään laajempaa näkökulmaa jokaisen yksilölliseen kehitykseen ja muistutetaan, ettei työ ole opiskelun vastakohta: työttömyyden sijaan yhteiskunnan on resursoitava mahdollisuus opiskeluun.

Tulevan Vasemmiston mielestä kouluihin on palautettava laajemmat mahdollisuudet kouludemokratian toteutumiselle ja elinvoimainen vasemmistolainen kasvatusajattelu on suhteuttava tietoyhteiskunnan kehitykseen.

ILMOITUS

Nopean tilanneanalyysin tekemiseksi aloitteessa esitetään työryhmän asettamista laatimaan uutta koulutuspoliittista periaateohjelmaa.

Tulevan Vasemmiston mielestä myös puolueen periaateohjelma kaipaa päivittämistä. Aloitteen mukaan vuoden 2007 jälkeen maailmassa ja suomalaisessa yhteiskunnassa on tapahtunut merkittäviä muutoksia, eikä vähiten kapitalismin globaalin kriisin seurauksena. Sen vuoksi moni periaateohjelman keskeinen teema näyttäisi vaativan uudelleen arvioimista.

Tuleva Vasemmisto kaipaa periaatteellista keskustelua esimerkiksi suhteesta kapitalistiseen talousjärjestelmään, siirtolaisuuteen, tietoyhteiskuntaan ja ekologisiin kysymyksiin. Oikeisto on kahden viime vuosikymmenen aikana onnistunut tekemään selvää monista vasemmiston keskeisistä poliittista saavutuksista. Suomalaisesta yhteiskunnasta on tehty jälleen luokkayhteiskunta. Aloitteen mukaan puolueen on keskusteltava siitä, millä keinoin se aikoo pyrkiä tasa-arvoiseen yhteiskuntaan.

Tuleva Vasemmisto ehdottaa periaateohjelmaa käsittelevän viikonloppuseminaarin järjestämistä jo ensi syksynä.

Toimintaansa vasta käynnistelevä Tuleva Vasemmisto ry on muodostettu hiljaiseloon vaipuneen Jyväskylän läntisen osaston tilalle. Yhdistyksen ensimmäisen puheenjohtajan Tero Toivasen mukaan osastoa työllistävät parhaillaan toimintasuunnitelman laatiminen ja nettisivujen tekeminen.

Kommentit