Valtiovarainministeriö julkisti perjantaina esityksensä vuoden 2010 ensimmäiseksi lisätalousarvioksi. Hallitus käsittelee esityksen kehysneuvottelujen yhteydessä maaliskuun lopulla. Eduskuntaan esitys ehtinee huhtikuun alussa.

Työllistämis-, koulutus ja muihin erityistoimiin valtiovarainministeriö esittää 25 miljoonaa euroa. Sen päälle tulee 9 miljoonan euron valtuuden lisäys erityisesti nuorisotyöttömyyden vähentämiseksi.

Rahoilla lisätään työvoimapoliittisten toimenpiteiden piirissä olevien määrää arviolta 3 400 hengellä.

Ammatilliseen peruskoulutukseen esitetään 2,2 miljoonan lisämäärärahaa, jolla lisätään ammattikoululaisten määrää 500 opiskelijalla.

Oppisopimuskoulutukseen esitetään yhtä miljoonaa euroa, joka nostaa oppisopimuskoulutuksessa olevien määrää 250 hengellä.

ILMOITUS

Veikkaus Oy:n voittovaroja tuloutetaan 30 miljoonaa euroa. Summalla edistetään nuorten työllistymismahdollisuuksia tieteen, taiteen, liikunnan ja nuorisotyön aloilla. Hallituksen arvio on, että Veikkauksen voittorahoilla työllistetään noin 4 700 nuorta.

Laivanrakennuksen innovaatiotukeen ministeriö esittää 10 miljoonan euron lisäystä.

Alusluottojen jälleenrahoitukseen esitetään kertaluonteista 400 miljoonan euron lisäystä lainavaltuuteen.

VM esittää 400 miljoonan euroa lainavaltuutta käytettäväksi alusluottojen jälleenrahoitukseen.

Rakennusalan elvytystoimena käyttöön otettu kymmenen prosentin korjausavustus on osoittautunut ennakoitua suositummaksi. Avustushakemuksia on tullut 2,5 miljardin edestä ja lisäbudjettiin ehdotetaan 125 miljoonan euron lisäystä, joka maksetaan valtion asuntorahaston varoista.