Kainuun Vasemmisto vaatii puolueettomia asiantuntijoita arvioimaan Sotkamon Talvivaaraan suunnitellun uraanin talteenottolaitoksen ympäristö- ja terveysvaikutuksia.

Järjestön mukaan Talvivaaran kaivostoiminnasta on aiheutunut haju- ja pölyhaittoja, jotka on pikaisesti laitettava standardien ja ympäristöehtojen vaatimaan kuntoon.

Vasemmistoliiton piirijärjestö pelkää, että 20 kilometrin päässä Talvivaarasta sijaitsevan Vuokatin matkailu ja sen vaikutuksesta syntyneet työpaikat voivat vaarantua uraanikaivoshankkeen vuoksi.

Kommentit