Pirkanmaan Vasemmistoliitto tukee työntekijäjärjestöjen tavoitteita työelämän laadun kohentamiseksi, todellisen työajan lyhentämiseksi ja koulutusmahdollisuuksien parantamiseksi.

Vaatimukset koulutusaikojen lyhentämisestä ja opintojen nopeuttamisesta erilaisten uhkien avulla eivät vastaa tämän päivän lisääntyviä työelämän kehittämisen, tutkimuksen ja innovaatioiden vaatimuksia.

Suomessa on kahden vuoden ajan käyty työntekijöiden ja työnantajien välillä neuvotteluja työssäoloajan pidentämisestä. Tätä keskustelua on vasemmistopiirin mukaan hallinnut työnantajien keskittyminen työnantajamaksujen alentamiseen. Sen rinnalle on noussut työuran pidentäminen myös sen alkupäässä: kasvavan nuorisotyöttömyyden aikana ovat nousseet vaatimukset koulutusaikojen lyhentämisestä opintotuen rakenteisiin puuttumalla.

– Tilastojen mukaan vanhuuseläkkeelle jäädään keskimäärin 63-vuotiaina. Työkyvyttömyyseläkkeelle jäävien keski-ikä puolestaan on vähän yli 52 vuotta ja keskimäärin suomalaiset ovat työelämässä mukana noin 59-vuotiaiksi. Työnantajien esittämät ratkaisut – kuten eläkeputken lopettaminen tai osa-aikaeläkkeistä luopuminen – eivät pidennä työuria, sillä Suomessa jää vuosittain työelämästä työkyvyttömyyseläkkeelle saman verran ihmisiä kuin vanhuuseläkkeelle.

Kommentit