Nytkis Savo, joka on savolaisten naisjärjestöjen yhteenliittymä, valitsi vuoden 2010 järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajaksi Heidi Komulaisen ja sihteeriksi Pirjo Nirosen, jotka edustavat vasemmistonaisia.

Savossa naisjärjestöt ottivat tämän vuoden toiminnan teemaksi lähisuhdeväkivallan ja sen ehkäisyn. Komulainen uskoo aiheesta olevan tärkeää herättää keskustelua myös paikallistasolla.

– Perheissä ja muissa lähisuhteissa tapahtuva väkivalta on edelleen aivan liian vaiettu ilmiö. Siitä pitää puhua, sen syitä oppia ymmärtämään ja ennen kaikkea siihen on puututtava myös yhteisöllisesti.

– Nopean toiminnan joukkoja lähisuhdeväkivallan torjumiseksi tarvitaan niin kauan kuin lähisuhdeväkivaltaa ilmenee. Yhteistyössä voimme paremmin varmistaa, että kunnissa resursoidaan riittävässä määrin näihin auttaviin joukkoihin, turvakoteihin ja kylmien iskujen korvaamiseen lämpimillä käsillä, Komulainen tiivistää.

Nytkis eli Naisjärjestöt yhteistyössä ry on yhteiskunnallinen järjestö, johon kuuluvat eduskunnassa edustettuina olevien puolueiden naisjärjestöt sekä Naisasialiitto Unioni, Naisjärjestöjen Keskusliitto ja Suomen Naistutkimuksen Seura. Sen jäsenjärjestöihin kuuluu noin 470 000 naista.

Tänä vuonna puheenjohtajuusvuorossa on Vasemmistonaiset. Puheenjohtajana toimii Minna Sirnö ja varapuheenjohtajana Lena Paju. Sirnö sanoo panostavansa erityisesti vanhempainvapaalainsäädännön uudistamiseen 6+6+6-mallin mukaiseksi sekä naisiin kohdistuvan väkivallan vastaiseen työhön.

Kommentit