Tutkija, YTT Teppo Eskelisen mielestä rahoitusjärjestelmän tulisi olla läpinäkyvää ja julkisesti ohjattua. Tämän päivän tilanteessa myönteistä on se, että saa edes keskustella pääoman kontrollista.

Eskelinen alusti Järvenpäässä KUUMA-kuntien Vasemmistoliittojen keskustelutilaisuudessa, joka käsitteli nykykapitalismin kriisiä.

Hänen mukaansa on tarpeellista miettiä, millainen rahoitusjärjestelmä tarvittaisiin. Nykyjärjestelmän jatko merkitsee uuden kriisin odottamista. Eskelinen arvioi myös, että kriiseistä tulee yhä voimakkaampia ja ennalta arvaamattomampia.

Nykyinen finanssikriisi poikkeaa 1990-luvun lopun kriisistä siinä, että tämä on paljon voimakkaampi ja kansainvälisempi. Nyt pankkijärjestelmä vielä pelastettiin, mutta ensi kerralla se ei enää onnistu. Julkiset sektorit ovat nappikauppaa suurten pankkien ja finanssimarkkinoiden rinnalla.

– Uusliberalistitkin ovat myöntämässä, että pääomien liikkeitä voisi rajoittaa tai ainakin aloittaa keskustelu rajoituksista. Veroparatiiseista ei sen sijaan puhuta mitään. Kiinankin vientituloista puolet menee Cayman-saarille. Mikään uusliberalismin keino ei riitä ratkaisemaan kriisiä eikä torjumaan tulevia, Eskelinen totesi.

Mutta kriisi on Eskelisen mielestä tärkeä uusien teorioiden luomisen kannalta. Vasemmistolaisten voimien pitäisi pyrkiä estämään hyvinvointivaltion pohjan murentaminen. Se pohja voi sulaa helposti. Mitään nousukautta ei välttämättä tule. Lamakausi voi pidentyä velanmaksun vuoksi. Maksajana ei ole pelkästään valtio, vaan myös yksityiset ihmiset ja yritykset. Rahaa löytyy, jos jokin asia koetaan tärkeäksi. Esimerkiksi pankkitukeen varattiin 20 miljardia euroa. Sitä ei ole käytetty.

– Valtiovalta ei ole katoamassa, vaikka sen asema onkin heikentynyt. Pääoman kontrolli taas ei ole mahdollista ilman kansainvälistä yhteistyötä, jota tehdään vain valtioiden välillä. Tärkeintä on, että ratkaisut ovat sosiaalisesti oikeudenmukaisia, Eskelinen painotti.

Kommentit