Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli joulukuussa 206 000. Vuotta aikaisemmin heitä oli 162 000 eli runsas viidesosa vähemmän.

Työttömyysprosentti nousi kausi- ja satunnaisvaihtelusta puhdistettuna joulukuussa yhdeksään eli 1,8 prosenttiyksikköä suuremmaksi kuin vuotta aikaisemmin. Nuorten alle 25-vuotiaiden työttömyyden trendi nousi jo 22 prosenttiin.

Työllisyysaste, joka lasketaan työllisten osuutena 15–64-vuotiaista, laski 67 prosenttiin. Vuotta aikaisemmin se oli 69,3 prosenttia.

Työ- ja elinkeinoministeriön TEM:n työllisyyskatsauksen mukaan työ- ja elinkeinotoimistoihin oli joulukuussa ilmoittautunut 300 600 työtöntä työnhakijaa. Tämäkin luku oli vuotta aikaisemmin runsaan viidenneksen pienempi.

Lomautettuna oli TEM:n arvion mukaan joulukuussa 81 000 ihmistä. Suurten ryhmälomautusten kohteeksi joutuneiden määrä pieneni, mutta henkilökohtaisesti lomautettujen määrä sen sijaan kasvoi marraskuusta viidenneksellä.

ILMOITUS

TEM:n mukaan lomautettujen ja myös työttömien työnhakijoiden määrän kasvu joulukuussa on jokavuotinen ilmiö. Monet määräaikaiset työsuhteet ja myös jotkut koulutusjaksot päättyvät vuodenvaihteessa.

Luvut synkkenevät vieläkin

Tänä talvena talousennusteensa julkaisseet tahot arvioivat kansantuotteen kasvavan tänä vuonna keskimäärin puolisen prosenttiyksikköä enemmän kuin ne vielä viime syksyn ennusteissa uskoivat. Mutta arviot tämä vuoden keskimääräisestä työttömyysprosentista liikkuvat edelleen samalla tasolla kuin silloin eli kymmenen prosentin pahemmalla puolella.

Valtiovarainministeriö uskoo työllisyysasteen eli töissä olevien osuuden 15–64-vuotiaista laskevan tänä vuonna 66 prosenttiin. Tämänikäisiä oli joulukuussa työvoimatutkimuksen perusteella vielä neljätuhatta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Tänä vuonna määrän odotetaan kääntyvän laskuun.

Tilastokeskuksen mukaan työllisten tekemien työtuntien määrä oli viime vuonna kuusi prosenttia pienempi kuin vuonna 2008. Tuotantoa ja palveluja pystytään lisäämään ilman, että yhtään ihmistä palkataan lisää.