Aseistakieltäytyjäliitto pitää tasavallan presidentti Tarja Halosen esittämiä ajatuksia siviili- ja aseellisen palveluksen yhteen kytkemisestä joiltain osin mielenkiintoisina, vaikkakin käytännössä varsin ongelmallisina.

Liiton mielestä suurimmat uudistamistarpeet ovat nykymuotoisena tarpeettomaksi käyvän varusmiespalveluksen puolella.

– Vaikka palveluksen suorittaneiden määrä on ollut voimakkaassa laskussa ja Suomessa on jo tosiasiassa siirrytty hyvän matkaa kohti valikoivaa asevelvollisuutta, sotilaallisen koulutuksen saa edelleen huomattavasti suurempi määrä nuoria kuin minkään todellisuuspohjaisen uhkakuva-arvion mukaan olisi perusteltua.

Liiton mielestä voisi olla järkevää selvittää, kannattaisiko myös varusmiehille antaa nykyistä enemmän koulutusta erilaisten reaalisten, ei-sotilaallisten turvallisuuden uhkien varalta.

– Mikäli sellaiseen taas ei ole tarvetta, olisi syytä pohtia asevelvollisuuden lakkauttamista kokonaan.

ILMOITUS

Aseistakieltäytyjäliitto muistuttaa, että siviilipalvelus on tarkoitettu palvelusmuodoksi niille, jotka eivät vakaumuksensa takia halua osallistua aseelliseen maanpuolustukseen.

– Näin ollen ei ole mahdollista, että siviilipalvelukseen hakeutuneita määrättäisiin armeijan järjestämään tai muuten sotilaalliseen maanpuolustukseen liittyvään koulutukseen.

Liiton mielestä siviilipalvelusta voisi parantaa lisäämällä siihen nykyistä enemmän erilaisia arjen turvallisuutta lisääviä, ei-sotilaallisiin uhkiin varautumista parantavia, konflikteja ennalta ehkäiseviä ja rauhaa rakentavia sisältöjä.

Kommentit