Valtakunnallisiin luonnonsuojeluohjelmiin sisällytettyjä yksityisten omistamia maita saatiin vuonna 2009 suojelun piiriin yhteensä 11 686 hehtaaria. Vanhoihin luonnonsuojeluohjelmiiin ja Natura 2000 -verkostoon kuuluvista alueista vain 19 000 hehtaarin suojelua ei ole vielä saatu ratkaistua.

Vuosina 1996–2009 suojeltiin yhteensä lähes 330 000 hehtaaria. Ympäristöministeriön mukaan alueita on saatu suojelun piiriin vuodesta 2004 lähtien vuosi vuodelta yhä vähemmän. Jäljellä olevilla alueilla on yleensä paljon kiinteistöjä, ne ovat usein pinta-alaltaan hyvin pieniä ja omistusrakenteeltaan hankalasti selvitettäviä.

Kuitenkin Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen toimialueella suojelu on toteuttamatta peräti 800 hehtaarille yhtiöiden omistamia maita, joista suurimmat alueet ovat Suur-Saimaalla ja Repovedellä. Esimerkkinä omistajista mainitaan metsäyhtiö UPM.

Ympäristöministeriö aikoo siirtää pääosa suojelupäätösten tekemiseen osallistuvista henkilöresursseista Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelman toteuttamiseen. Ohjelmassa on kyse maanomistajien vapaaehtoisesta suojelusta, josta maksetaan korvaus ja korvataan luonnonhoidon kulut.

Suomen pinta-alasta on suojeltu noin yhdeksän prosenttia.