Nuorten syrjäytyminen on yleistynyt viime vuosina. Suomessa on tällä hetkellä jo noin 30 000 nuoren joukko, joka ei ole koulussa tai minkään työvoimapalvelun piirissä.

Lapsiasiainvaltuutettu Maria Kaisa Aulan mukaan tämä ei välttämättä ole nykyisen laman tulos. Hän pitää syynä 90-luvun puolivälissä tehtyjä päätöksiä.

– Silloin tehtiin uudistus, jonka mukaan ammatillisen koulutuksen ulkopuolella olevat nuoret eivät saa työmarkkinatukea. He eivät ole myöskään työvoimatoimiston asiakkaita, eikä heille ole tarjottu mitään muitakaan palveluita.

Aulan mukaan viime vuosina on kuitenkin havahduttu maan hallitusta myöten tapahtuneeseen. Tulossa on lakiesitys monialaisesta nuorisoyhteistyöstä kunnissa. Pyrkimyksenä on tavoittaa syrjäytyneet nuoret.

– Puhutaan etsivästä nuorisotyöstä, jossa mennään vaikka nuoren kotiin ja kysytään, mitkä sinun suunnitelmasi ovat. Sen jälkeen aletaan auttaa.

ILMOITUS

Valtioneuvosto järjestää keskiviikkona seminaarin nuorten syrjäytymisuhista. Seminaarissa yritetään pureutua siihen, miksi yhteiskunnassa on toisilleen vastakkaisia ilmiöitä: hyväntahtoisuutta, humaania yhteisöllisyyttä sekä loistavat oppimistulokset ja toisaalta koulukiusaamista, väkivaltaa ja kovat arvot.

Koulu voisi tukea enemmän

– On herätty siihen, että viimeisten 15 vuoden aikana on tehty virheitä. Niitä halutaan nyt korjata.

Aulan mukaan syrjäytymiseen liittyy myös koulun rooli.

– Meillä on hyviä pisa-tuloksia, mutta samaan aikaan on pahoinvointia. Olemme toivon mukaan heräämässä siihen, että koulun tehtävän pitäisi olla laajempi kuin vain tietojen ja taitojen välittäminen.

– Koulun tehtäviin pitäisi kuulua myös nuoren kasvun ja hyvinvoinnin tukeminen. Tietenkin se on ensisijaisesti vanhempien vastuulla, mutta heilläkin on monenlaisia ongelmia ja aina asiat eivät mene niin kuin pitäisi.

Aula ei kaada asiaa opettajien niskaan, mutta toivoo, että koulun yhteydessä pystyttäisiin tarjoamaan nuorille laajempaa elämänhallinnan tukea ja motivaatiota.

– Pitäisi auttaa nuorta miettimään, mikä hänestä voisi tulla isona ja miksi hänen kannattaa opiskella.