Sosiaaliturvan kokonaisuudistusta selvittänyt Sata-komitea sai työnsä vihdoin valmiiksi viime viikolla. Vaikka odotukset eivät olleet järin korkealla, niin siitäkin huolimatta komitean ehdotusnippu on pettymys.

Ehkä hallitus sai joitakin haluamiaan työvälineitä, mutta samalla saatettiin menettää suuri mahdollisuus uudistaa perusteellisesti sosiaaliturvaamme. Kokonaisuudistus kutistui vain joidenkin yksityiskohtien viilaukseksi. Itse järjestelmä pysyy yhtä monimutkaisena kuin tähänkin asti.

Ilman satsauksia kansalaisten sosiaaliturva ei kohene. Komitea ei kuitenkaan esittänyt juuri ollenkaan rahaa muutostarpeisiin. Rahat ovatkin hallituksen takana. Porvarihallitus taas ei ole ollut erityisen innokas parantamaan varsinkaan köyhemmän kansanosan sosiaaliturvaa, joten istuvan hallituksen aikana merkittäviä uudistuksia perusturvaan on turha odottaa.

Paineet uudistukseen ovat kuitenkin kovat erityisesti niin työttömyysturvan kuin asumistuen mutta myös opintotuen ja pienten eläkkeiden osalta.

Reilu korotus perusturvaan poistaisi tarvetta hakea toimeentulotukea. Samalla komitea olisi voinut esittää korjauksia myös sosiaaliturvabyrokratiaamme. Mitä vähemmän luukkuja, sitä parempaa – ja inhimillisempää – palvelua. Toimeentulotuen maksatuksen siirtäminen Kelalle olisi ollut oikean suuntainen toimenpide. Siten olisi vapautettu myös kuntien sosiaalityöntekijöitä oikeammin heidän koulutustaan vastaaviin tehtäviin.

Komitean esittämät jotkin parannusehdotukset hukkuvat ympäripyöreään liirumlaarumiin, josta edes rivien välejä lukemalla eivät saa selvää kuin ehkä korkeintaan byrokraattien munkkilatinaan vihkiytyneet.