Sata-komitean esitykset tyrmistyttivät Vasemmistoliiton puoluesihteerin Sirpa Puhakan.

Vasemmistoliiton puoluesihteeri Sirpa Puhakka on tyrmistynyt Sata-komitean ehdotuksista. Komitean tavoitteena on ollut pitkän tähtäimen kokonaisuudistus sosiaaliturvaan, mutta ehdotukset supistuvat lähinnä nykyisen järjestelmän hienosäädöksi. Komitea ei esitä myöskään merkittävästi rahaa sosiaaliturvan tason parantamiseen, Puhakka sanoo.

Hän vaatii korjaamaan sosiaaliturvan epäkohdat heti. Työttömyysturvaa, opintotukea ja pieniä eläkkeitä on korotettava viipymättä.

– Hallitus on kuitannut vaatimukset sosiaaliturvan nostamiseksi inhimilliselle tasolle viittaamalla Sata-komitean keskeneräiseen työhön. Komitean esitys on mitä suurin silmänkääntötemppu. Se ei korjaa sosiaaliturvan monimutkaista rakennetta, eikä nosta ihmisiä köyhyydestä.

Vasemmistoliitto vaatii peruspäivärahan nostamista 700 euroon kuukaudessa. Korotus olisi näin 149 euroa kuukaudessa. Korotuksen kokonaiskustannus maksaisi valtiolle murto-osan hallituskaudella tehdyistä veronalennuksista tai Kela-maksun poistosta.

– Suomessa perusturva on kaukana Pohjoismaisesta tasosta. Reilu tasokorotus toisi perusturvaa saavia kansalaisiamme lähemmäksi länsinaapureitamme, ja poistaisi tarvetta hakea toimeentulotukea. Työttömien juoksuttaminen luukulta toiselle sopii erityisen huonosti suurtyöttömyyden oloihin, kun kasvavat jonot ja byrokratia asettavat ihmisiä kohtuuttomiin tilanteisiin.

Myönteisenä Puhakka pitää komitean esityksistä esimerkiksi terveydenhuollon maksukattoa, joka voisi parantaa monien toimeentuloa.

– Sekin vesittyy monien muiden hyvien tavoitteiden kanssa, koska se halutaan tehdä kustannusneutraalisti. Kun muutokset eivät saa maksaa mitään, ne ovat vain köyhyyden jakamista köyhien kesken.