Työmarkkinajärjestöjen työuratyöryhmien on Julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL:n hallituksen mielestä.keskityttävä valmistelemaan niitä keinoja, jotka aidosti tukevat palkansaajien mahdollisuuksia lisätä työssäolovuosiensa määrää. Nykyisiin eläkejärjestelmiin ei JHL:n mukaan pidä kajota.

JHL:n mukaan työuria tulee pidentää alkupäästä nopeuttamalla opiskelemaan pääsyä muun muassa kehittämällä opiskelijavalintoja ja tutkintojärjestelmää. Opintotuen uudistuksilla voidaan tukea kokoaikaista opiskelua ja opiskelijoiden nopeampaa pääsyä oman alansa töihin. Nyt moni rahoittaa opintojaan työskentelemällä opiskelualansa ulkopuolisissa töissä.

Tehokkain keino vaikuttaa työkyvyn säilymiseen, sairauspoissaoloihin ja työssä jaksamiseen on parantaa työoloja ja työntekijän mahdollisuuksia vaikuttaa työhönsä, JHL painottaa.

– Julistukset hyvistä käytännöistä eivät nyt riitä., vaan tarvitaan yhteistä sitoutumista ja konkreettisia toimia työolojen ja työaikajärjestelyjen parantamiseksi työpaikoilla. Tämä vaatii myös rahaa. (KU)