Lehtikuva/ Andy Buchanan

Brittiraportti haluaa herättää keskustelua arvojärjestyksestä, joihin eri ammattien palkkaus perustuu.

Brittiläinen ajatushautomo New Economics Foundation (nef) on kehittänyt laskentakaavan, jolla voi verrata eri ammattien tuottamaa hyötyä. Investointien yhteiskunnallinen tuotto eli SROI ottaa perinteisten taloudellisten mittarien lisäksi huomioon myös vaikutukset yhteiskuntaan ja ympäristöön.

Maanantaina julkaisemassaan raportissa nef vertaa kolmea korkeasti palkattua ammattia ja kolmea matalapalkka-ammattia.

Esimerkiksi sairaalan siivooja tuottaa näiden laskelmien perusteella 10 punnan hyödyn jokaista hänen palkkaamiseensa sijoitettua puntaa kohden (yksi punta on 1,12 euroa).

Sen sijaan eliittipankkiiri tuottaa pelkkää haittaa: jokaista sijoitettua puntaa kohden hän aiheuttaa 7 punnan verran vahinkoa. Laskelmissa on otettu huomioon se, miten pankkiirit vaikuttivat globaaliin talouskriisiin.

Britanniassa pankkiirien palkkahaarukka on 500 000 punnasta aina 80 miljoonaan puntaan vuodessa. Sairaalan siivoojan keskituntipalkka on 6,26 puntaa.

ILMOITUS

Veroneuvojat ja
jätehuollon työntekijät

Eniten vahinkoa saavat nefin laskelmassa aikaan veroneuvojat (vuosipalkka 75 000:sta 200 000:een puntaan), jotka viedessään yhteiskunnalta verotuloja aiheuttavat 47 punnan vahingon sijoitettua puntaa kohden. Mainosalan korkeammissa tehtävissä (50 000:sta 12 miljoonaan puntaan) toimivat saavat aikaan 11 punnan vahingon.

Eniten hyötyä tuottavat jätehuollon työntekijät (tuntipalkka 6,10 puntaa), joihin sijoittamalla saa 12-kertaisen hyödyn. Päiväkotien työntekijät (vuosipalkka 10 000:sta 13 000:een puntaan) tuottavat 9,5 puntaa hyötyä sijoitettua puntaa kohden.

Ajatuspaja korostaa, ettei se halua hyökätä tutkimuksella korkeapalkkaisia vastaan eikä esittää tarkkoja palkkausohjeita. Se haluaa vain tuoda esiin, että maksetulla palkalla ja työn tuottamalla yhteiskunnallisella hyödyllä pitäisi olla joku suhde toisiinsa.

Tutkimuksessa on nefin mukaan otettu mukaan vain materiaalisesti mitattavissa olevia seikkoja, ei esimerkiksi työn aiheuttaman mielihyvän kaltaisia tekijöitä.

Tutkimus
myytinmurtajana

Tutkimus myös erittelee ja kumoaa kymmenen palkkaukseen liittyvää myyttiä. Myytit ovat raportin mukaan seuraavat:

1) Lontoon City (eli rahoitussektori) on olennainen maan taloudelle;

2) Matalapalkkatyöt ovat ponnahduslauta etenemiselle ja mahdollisuudet ovat avoinna kaikille;

3) Palkkaeroilla ei ole väliä, kunhan vähennetään köyhyyttä;

4) On maksettava korkeita palkkoja, jotta lahjakkaat pysyisivät Britanniassa;

5) Korkeapalkkaisissa tehtävissä työskennellään kovemmin;

6) Yksityissektori on tehokkaampi kuin julkinen sektori;

7) Jos rikkaita verotetaan, he lähtevät ja vievät rahansa mukanaan;

8) Varakkaat antavat enemmän yhteiskunnalle;

9) Jotkut työt ovat niin tyydyttäviä, ettei niistä tarvitse maksaa paljon;

10) Tulot palkitsevat aina työn tuottavuutta.

Tutkimus A Bit Rich? löytyy nettisivulta www.neweconomics.org