Vasemmistonaisten hallitus Valtikka on myöntänyt Pro feminismi 2009 -palkinnon kansanedustaja Kari Uotilalle.

Palkinto annetaan vuosittain miehelle, joka on tehnyt työtä rakenteellisen epätasa-arvon poistamiseksi, sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi ja naisten aseman parantamiseksi.

Valtikan mukaan Kari Uotila on toiminnassaan onnistuneesti tuonut esille, että myös mies on sukupuoli ja tasa-arvon edistäminen on naisten ja miesten yhteinen asia ja etu.

– Siinä missä naisen eurosta puuttuu 20 senttiä, miesten kalenterista puuttuu joulukuu, hän viittaa miesten lyhyempään elinikään.

– Molempien ongelmien taustalla on samoja rakenteita, samaa historiaa; normituksia ja roolimalleja. Tekemällä hyvää tasa-arvopolitiikkaa saadaan samalla naisten euro lähemmäs täyttä euroa ja miesten vuosi lähemmäs täyttä vuotta.

ILMOITUS

– Sukupuolten tasa-arvo ei ole nollasummapeliä, vaan siinä kaikki voittavat.

Työtä monella rintamalla

Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan miesjaoston puheenjohtajana toimiva Kari Uotila on aktiivinen sukupuolten tasa-arvon edistäjä. Uotila itse sanoo tekevänsä työtä siellä, missä jommallakummalla sukupuolella on tasa-arvo-ongelmia.

Hän vetää muun muassa Vasemmistoliiton miespoliittista ryhmää, joka on tehnyt työtä vanhempainvapaan pidentämiseksi ja jakamiseksi molempien vanhempien kesken 6+6+6-mallin mukaisesti. Uotila on tehnyt asiasta myös lakialoitteen.

Asevelvollisuuden pakollisuus vain miehille on Kari Uotilan mukaan epätasa-arvon näkyvä merkki. Hän onkin esittänyt vapaaehtoista turvallisuuskolutusta sekä naisille että miehille.

Urheilun naiset esiin

Liikuntaharrastuksestaan tunnettu Uotila valittiin tänä syksynä Suomen Palloliiton varapuheenjohtajaksi.

Kari Uotilan ehdotuksesta naisten osuus liiton kaikessa toiminnassa hallinnosta päätöksentekoon tullaan nostamaan vastaamaan heidän määräänsä Palloliiton jäsenistä vuoteen 2016 mennessä.

– Suomella ja Suomen Palloliitolla on nyt onnistuneiden naisten EM-kisojen jälkeen sopiva hetki olla aloitteellinen naisten aseman vahvistamisessa urheilukulttuurissa.

Uotila antaa tasa-arvovinkin tontuille: lasten lahjavalinnoissa olisi hyvä välttää roolimallien rakentamista.

– Kulttuuri ja yhteiskunta muuttuvat hyvin hitaasti. Käyttäytymisnormien muuttuminen edellyttää, että niihin puututaan jo pienestä pitäen ja siinä leluvalinnat ovat konkreettisia tekoja.

Pro feminismi -palkinto myönnettiin nyt viidennen kerran: aiemmin sen ovat saaneet PAM:n varapuheenjohtaja Kaarlo Julkunen, kirjailija Claes Andersson, toimittaja Jorma Hentilä ja professori Teivo Teivainen.