Jarkko Mänttäri

Syrjäytymiskehitys ja kansalaisten eriarvoistaminen huolestuttivat lauantaina Jämsässä koolla ollutta Keski-Suomen Vasemmistoliiton piirikokousväkeä.

Syyspiirikokous pidettiin Jämsässä hieman erikoisessa paikassa, paloasemalla, mutta kylläkin viihtyisissä kokoustiloissa.

Ennen varsinaista kokousta Vasemmistoliiton väki harjoitteli paloaseman pihalla symbolisesti uusliberalismin roihujen sammuttamista.

”Palopuheen” pitänyt Raimo Lindeman totesi uusliberalismin ideologian johtaneen kunnallisten palveluiden yksityistämiseen sekä ihmisten jakamiseen hyvä- ja huono-osaisiin.

Eriarvoistuminen puhutti vasemmistoväkeä myös varsinaisessa kokouksessa. Kokouksen hyväksymässä kannanotossa todettiin lapsiperheiden köyhyyden ja syrjäytymisen sekä huostaanottotarpeiden lisääntymisen olevan hälyttävä esimerkki yhteiskuntamme eriarvoistamisen tuomasta tilanteesta.

ILMOITUS

Vuosikokouksen mielestä perheet tarvitsevat tukea, ja kuntiin tarvitaan lisää perhetyöntekijöitä. Myös oppilashuoltoon vaadittiin osoitettavaksi lisää voimavaroja vaikeutuvan kehityksen korjaamiseksi.

Varhain alkava syrjäytymisen kierre on kannanoton mukaan tuhoisa ja kalliiksi käyvä kehityskulku, jonka katkaisemiseksi jokaiselle nuorelle on tarjottava henkilökohtainen tuki ja ohjaus yhteiskunnan jäsenyyteen, työhön ja toimeentuloon.

Potilasmaksuja
ei saa korottaa

Yhteiskuntamme ennätysnopealle eriarvoistamiselle ei Keski-Suomen Vasemmistoliiton väen mielestä ole nykymenolla näkyvissä loppua.

Terveydenhuollon potilasmaksut voivat nousta vuodenvaihteessa pahimmillaan jopa seitsemän prosenttia. Keski-Suomen Vasemmistoliiton piirikokous vetosi kuntapäättäjien itsenäiseen harkintaan ja kehotti kuntia pidättäytymään potilasmaksujen korotuksista ja muista toimista, jotka rajoittavat palvelujen saatavuutta syrjäytymisvaarassa olevilta.

Piirikokouksessa nousi vahvasti esiin myös valmistautuminen ensi kesänä Jyväskylässä järjestettävään puoluekokoukseen, jossa keskisuomalaisella järjestöväellä on tärkeä rooli myös talkoolaisina kokouksen sujuvuuden varmistamisessa. (KU)

Kommentit