Helsingin, Tampereen ja Turun yliopistojen sekä Åbo Akademin ylioppilaskunnat reagoivat keskiviikkona yhteisellä kannanotolla opintotuen kannustavuutta käsitelleen työryhmän esitykseen.

Ylioppilaskunnat painottavat, että opintotuki on merkittävä osa opiskelijoiden perusturvaa: ”Mielestämme on vastuutonta käsitellä sitä pääasiassa koulutus- ja työvoimapolitiikan tavoitteiden näkökulmista. – – Perusturvan tulee olla riittävän suuri, jotta sillä voi elää.”

Opetusministeriön työryhmässä oli mukana edustaja Suomen ylioppilaskuntien liitosta, joka on ilmoittanut olevansa tyytyväinen esitykseen.

Ylioppilaskunnat kannattavat ehdotuksia opintotuen sitomisesta indeksiin, opiskelijoiden ateriatuen määrän kytkemisestä opiskelijaruuan enimmäishinnan kehitykseen sekä lapsiperheellisten opiskelijoiden huoltajakorotuksen palauttamisesta.

Ehdotettu kandidaatti- ja maisterivaiheen opintotuen erottaminen toisistaan uhkaa ylioppilaskuntien julkilausuman mukaan kuitenkin luoda uudenlaisia valmistumista hidastavia toimeentuloloukkuja. Opintotuen 55 tukikuukauden tulisi olla ehdotuksesta poiketen mahdollisimman joustavasti käytössä sekä opintojen kandidaatti- että maisterivaiheessa.

Ylioppilaskunnat vastustavat ehdotusta, jonka mukaan pelkän opintotuen asumislisän nostaminen kuluttaisi opiskelijan opintotukikuukausia. Niiden mukaan riittävä toimeentulo ja opintojen joustavuus ovat parhaat kannustimet tavoiteajassa valmistumiseen.

”Turha hallinnon ja kontrollin lisääminen tuskin nopeuttaa opintojen etenemistä”, kannanotossa todetaan. (KU)