Opintotuen ehdot tiukkenevat, mikäli tiistaina ehdotuksensa jättäneen opintotukityöryhmän tahto toteutuu. Opiskelijat halutaan ulos opinajoistaan mahdollisimman nopeasti. Opintotyöryhmän yhtenä tarkoituksensa onkin ollut – miltei mantrana hoettu – työurien pidentäminen.

Opiskelijat ottavat työryhmän esitykset vastaan ristiriitaisin tuntein. Myönteistä on, että nyt on toteutumassa yksi opiskelijoiden pitkään vaatima tavoite eli opintotuki aiotaan vihdoin sitoa indeksiin.

Indeksiin sitominen jää ehdotusnipussa perhetuen korottamisen ohella miltei ainoaksi porkkanaksi. Keppiä opiskelijoille tarjotaan sitäkin enemmän.

Erityiseksi ongelmaksi voi opintojen rahoittamisen kannalta tulla varsinkin yliopisto-opiskelijoille se, että opiskelutahtia tiukennetaan tuen saannin ehtona ja samalla opintotuesta tehdään kaksiportainen. Ensin opintotukea voisi saada alempaa korkeakoulututkintoa varten ja vasta sen jälkeen maisteriopintoihin.

Opiskelijat etenevät kuitenkin eri tahtia riippuen myös taloudellisista mahdollisuuksista. Joillakin toimeentulon kannalta välttämätön töissä käynti voi hidastaa valmistumista. Tähän ongelmaan paras ratkaisu olisi ennen muuta opintotuen tuntuva korottaminen. Sitä työryhmä ei kuitenkaan esitä vaan haluaa opiskelijoiden turvautuvan nykyistä hanakammin pankkien tarjoamaan ”apuun” eli ottamaan elämiseensä opintolainaa.

Opintotukityöryhmän esitykset lisäävät eriarvoisuutta. Ne eivät paranna ainakaan vähävaraisten opiskelijoiden opiskelumahdollisuuksia. Uudet opinnoissa etenemisen tiukennetut rajat ja niiden valvontatoimet voivat jopa – toisin kuin opintotukiryhmä toivoo – luoda uusia sudenkuoppia, joihin putoaminen päinvastoin hidastaa valmistumista.