Vasemmistoliiton puheenjohtaja Paavo Arhinmäki kiittää opintorahan sitomista indeksiin, mitä opetusministeriön asettama työryhmä esittää. Opintorahaa pitäisi hänen mielestään kuitenkin korottaa ja asumislisä muuttaa ympärivuotiseksi.

– Opintorahan taso on surkean alhainen, Arhinmäki kiteyttää.

Hän varoittaa, että opintotukityöryhmän esittämä tuen jakaminen erikseen kandidaatin ja maisterin opintoihin voi aiheuttaa esteitä opintojen etenemiselle, vaikka tavoitteena pitäisi olla joustavuuden lisääminen.

Nykyisin yliopisto-opiskelija voi aloitella maisterivaiheen opintoja omassa pääaineessaan, vaikka hän samaan aikaan vielä suorittaa kandidaattivaiheen opintoja loppuun. Työryhmän esitys voi vaarantaa tämän jouston.

Ensi vuonna työryhmä tutkii toisen asteen opintotukea.

– Toisella asteella on tukijärjestelmän isoin epäkohta. Alle 20-vuotiaiden itsenäisesti asuvien opiskelijoiden vanhempien tulot vaikuttavat heidän tukeensa. Tästä on pikimmiten luovuttava, Arhinmäki vaatii.

Hän huomauttaa, että asia on euromääräisesti pieni mutta suuri periaatteellisesti ja yksilön kannalta. (KU)