Jarkko Mänttäri

Suomen vanhin eläkeläisjärjestö Eläkeläiset ry vietti torstaina 50-vuotisjuhlaansa. Juhlavastaanotolla puhunut järjestön puheenjohtaja, ministeri Kalevi Kivistö kiinnitti erityishuomiota eläkeläisten köyhtymiseen. Järjestössä tavoite ylitse muiden on eläkeläisköyhyyden poistaminen.

– Viime vuosikymmenen laman jälkeen tuloerot ovat kääntyneet kasvuun ja julkisen talouden leikkaukset ovat kohdistuneet erityisesti vähävaraisimpien tarvitsemiin palveluihin. Eläkeläisistä puolet elää EU:n köyhyysrajan alapuolella ja eläkeläisen köyhyysriski on kolme kertaa muuta väestöä suurempi.

Kivistö muistutti, että eläkkeidemme ostovoima, jota indeksin ”taittaminen” vielä heikentää, kuuluu EU-maiden heikoimpiin. Pelkällä kansaneläkkeellä elää lähes 100 000 suomalaista.

– Siksi olemme yhdessä muiden eläkeläisjärjestöjen kanssa esittäneet verotuksen eläketulovähennyksen ja kunnallisen perusvähennyksen nostamista sekä takuueläkkeen toteuttamista, joilla kaikkein pienituloisimpien eläkeläisten asemaa voitaisiin parantaa.

Elinaikaindeksi nakertaa uusia eläkkeitä

Eläkeläiset ry vaatii myös vanhuspalvelulain pikaista toteuttamista. Lain tulisi taata vanhuksille oikeus heidän tarvitsemiinsa palveluihin vastaavalla tavalla kuin nuorimmille turvataan oikeus päivähoitoon.

ILMOITUS

Järjestö on Kivistön mukaan erityisen huolissaan omaishoitajien asemasta.

– Yli 300 000 omaishoitajasta yli puolet on eläkeläisiä ja vain 10 prosenttia heistä saa kunnallista omaishoidon tukea ja omaishoitajalle kuuluvia palveluja. Meidän mielestämme tuen maksatus tulee siirtää Kelalle ja maksaa se samansuuruisena kokomaassa. Omaishoitajien oikeus palveluihin tulisi turvata lailla.

Kivistö muistutti eläkeläisjärjestön kantavan huolta myös tulevien eläkeläissukupolvien eläkkeistä.

– Elinaikaindeksi alkaa nakertaa nuorempien ikäluokkien eläkkeitä ja on vaadittu eläkeiän nostamista lailla. Kestävimmällä tavalla uudet eläkkeet turvataan pitämällä työllisyystaso korkeana aktiivisella työllisyyspolitiikalla ja huolehtimalla työolosuhteistamme niin, että ihmiset eivät joudu työkyvyttömyyseläkkeelle työelämän ongelmien uuvuttamina. (KU)