Ilkka Ärrälä/TELA

Työeläkevakuuttajat TELAn toimitusjohtaja, oikeustieteen kandidaatti Esa Swanljung täyttää keskiviikkona 25. päivä marraskuuta 60 vuotta.

TELAn palvelukseen vuonna 2000 tulleen Swanljungin ura kulki sitä ennen ammattiyhdistystoiminnassa. Se käynnistyi vuonna 1976 lakimiehenä Radio- ja televisiotoimittajien liitossa RTTL:ssä.

Kolmen vuoden kuluttua 1979 Swanljung siirtyi toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n asiamieheksi. Siitä tehtävästä hänet valittiin järjestön julkisen sektorin pääsihteeriksi vuonna 1984. STTK:n puheenjohtajuutta Swanljung hoiti vuosikymmenen ajan vuodesta 1990.

Näiden tehtävien lisäksi hän on toiminut projektijohtajana Kuntien teknisten keskusliitossa (1983-84) ja oikeusministeri Matti Louekosken (sd.) poliittisena sihteerinä (1989-90).

Swanljungin lukuisista luottamustehtävistä tuoreimpiin lukeutuu viime kesäkuussa tapahtunut valinta eurooppalaisen sosiaaliturvan edunvalvontajärjestön AEIP:n puheenjohtajaksi. Puheenjohtajakausi on kaksivuotinen. AEIP:ssä on 37 jäsentä kaikkiaan 18 maasta. Suomesta siihen kuuluu TELAn lisäksi Työttömyysvakuutusrahasto.

AEIP on EU:n tunnustama edunvalvontajärjestö, jota kuullaan ajankohtaisissa sosiaaliturva-asioissa. Valintansa jälkeen Swanljung korosti tarvetta tehostaa järjestön yhteyksiä unionin toimielimiin. Sen kautta välittyvät sosiaaliturvan edunvalvontajärjestöjen ja työmarkkinaosapuolten näkemykset eläke- ja sosiaaliturvan kehittämisestä EU:n suuntaan. (UP)