Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä esittää eduskunnalle perhevapaan kokonaisuudistusta 18 kuukauden pituiseksi vanhempainvapaaksi. Mallia ovat aiemmin kannattaneet muun muassa puolueen miespoliittinen työryhmä ja useiden puolueiden naisjärjestöt, myös Vasemmistonaiset.

Vapaa koostuisi kolmesta puolen vuoden jaksosta, josta yksi kuuluisi äidille, yksi isälle ja yksi olisi jaettavissa vanhempien sopimalla tavalla.

Lapsi kotona puolitoistavuotiaaksi

Lakialoite pidentäisi mahdollisuutta hoitaa lasta puolitoistavuotiaaksi asti kotona vanhempainvapaalla, jos vapaat pidetään yhtäjaksoisesti. Vasemmistoliiton tiistaina asiasta jättämän lakialoitteen mukaan perhevapaan voisi pitää joustavasti kuitenkin aina lapsen kolmen vuoden ikään asti, kerrallaan vähintään kahden kuukauden jaksoissa. Isä ja äiti voisivat pitää hoitovapaata myös yhtaikaa.

Uudistus takaisi äideille samanpituisen hoitojakson kuin nykyisinkin perheen niin päättäessä. Jos taas perhe haluaa, voi äiti hoitaa lasta kotona nykyistä pitempään käyttämällä jaettavissa olevan kauden kokonaan. Yksinhuoltajilla olisi järjestelemässä mahdollisuus samanpituiseen vanhempainvapaaseen kuin kahden aikuisen perheellä. Laki koskee myös samaa sukupuolta olevia pareja.

Valtio maksaisi puolet

Lapsen kotihoidon mahdollistamista esitys lisäisi korottamalla päivärahaetuutta. Vanhempainrahan suuruus olisi keskituloisilla 90 prosenttia ansiotuloista ja alenisi kolmen kuukauden jälkeen 80 prosenttiin. Valtio maksaisi kustannuksista puolet, työnantaja 30 prosenttia ja palkansaajat sekä yrittäjät 20 prosenttia. Kun uudistus on astunut kokonaan voimaan, sen nettokustannukset ovat 500 miljoonaa euroa vuodessa.

Ehdotuksella pyritään lisäämään isien perhevapaiden käyttöä. Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä teki lakialoitteen myös vanhempainvapaan työnantajille aiheuttamien kustannusten tasaamisesta.

Kansanedustajat Kari Uotila ja Minna Sirnö jättivät lakialoitteet eduskunnalle tiistaina. (KU)