Työ- ja elinkeinotoimistot nojautuvat ensi vuonna entistä voimakkaammin pätkätyöläisten työpanokseen.

– Meille on sanottu yleisessä yhteistoimintaryhmässä, että ensi vuodelle on tulossa lupa palkata lisää työllistettyjä ja määräaikaisia te-toimistoihin, Työ- ja elinkeinohallinnon henkilöstöliitto THHL:n puheenjohtaja Eija Tuutti kertoo.

Henkilöstölisäyksen yksityiskohdat ovat edelleen auki.

– Me emme ole kuitenkaan saaneet vielä lukumääriä. Olemme pyytäneet, että seuraavassa kokouksessa, joka on marraskuun lopussa, meillä olisi faktaa lukumääristä ja siitä, onko heidät budjetoitu täysimääräisesti määrärahoihin.

Määräaikaiset pitää perehdyttää

Tuutti huomauttaa, että määräaikaisten ja tukityöllistettyjen palkkaaminen vaatii resursseja perehdyttämiseen.

ILMOITUS

– Pahimmillaan käy niin, että juuri kun nämä ihmiset on saatu perehdytettyä tehtäviinsä, heidän määräaikaisuutensa tai työllistämisjaksonsa päättyy.

Pätkätyöläiset eivät poista perusongelmaa eli vakituisten työntekijöiden vähyyttä.

– Ongelma on, että meillä on vakituisia virkoja vähennetty tuottavuusohjelman kautta. Eli vakituista väkeä ei saada palkata. Nekin vähät vakituiset virat, jotka voitaisiin täyttää, jätetään täyttämättä, koska toimintamäärärahat alueilla eivät riitä.

Tuutin mielestä määräaikaisuuksien käytön lisääminen ei ole laitonta. Lain mukaan määräaikaisuuksille pitää olla aina perusteet, eikä määräaikaisuuksia saa perusteettomasti ketjuttaa.

– Tämä on vähän veteen piirretty raja. Näissä täytetään lain vaatimukset. Määräaikainen on meillä mahdollista ottaa virkoihin, jotka on suunniteltu lakkautettaviksi tuottavuusohjelman myötä.

Työ- ja elinkeinohallinnon henkilöstöliiton mielestä määräaikaisuuksien lisäämistä parempi keino olisi valtion tuottavuusohjelman velvoitteista luopuminen.