Maahanmuuttajanuorten kynnys muuttaa pois Suomesta on suhteellisen matala, kertoo tuore Maahanmuuttajanuoret Suomessa 2009 –tutkimus. Kynnys on matala etenkin koulutetuimmilla ja kielitaitoisimmilla nuorilla.

Tutkimuksessa huomautetaan, että lähtökynnykseen vaikuttaa suuresti, jos nuori on kokenut rasismia. Siinä havaittiin, että moni maahanmuuttajanuori koki Suomen rasistisena maana.

– Maahanmuuttajataustaiset nuoret kokevat rasismin ja ennakkoluuloisuuden olevan Suomessa asumisen huonoimpia puolia. Vaikka nuoret kokevat koulutuksen olevan Suomessa tasa-arvoista, ennakkoluuloisuuden koetaan sulkevan ovia työelämässä, tutkija Markus Keränen sanoo.

Tutkimuksessa selvitettiin Virosta, Venäjältä ja Somaliasta tulleiden maahanmuuttaja nuorten asenteita.

Tutkimuksessa selvisi, että nuorten toiveet ovat hyvin samanlaisia kuin syntyperäisillä suomalaisilla nuorilla. He haluavat päästä kiinni koulutukseen ja työelämään ja heidän perheissään korostetaan hyvän koulutuksen merkitystä.

ILMOITUS

– Erityisesti virolais- ja venäläistaustaiset nuoret kokevat olevansa kielitaitonsa ja kansainvälisten verkostojensa vuoksi hyvässä asemassa tulevaisuuden työmarkkinoilla, Keränen sanoo.

Toimeksiantajana toimi yhteistyöverkosto, johon kuuluvat Taloudellinen tiedotustoimisto, SEK PRO Oy sekä 15/30 Research, joka toteutti tutkimuksen.

Tutkimuksessa haastateltiin kesän 2009 aikana virolais-, venäläis- ja somalitaustaisia sekä vertailuryhmänä suomalaisia 15-21-vuotiaita nuoria. Laadullisin menetelmin tehdyn tutkimuksen henkilökohtaisiin haastatteluihin ja ryhmähaastatteluihin osallistui yhteensä 55 nuorta.