Vasemmistonuorten mukaan esitys ulkomaalaislain muuttamiseksi rajoittaisi turvapaikanhakijoiden työnteko-oikeutta, tekisi Suomesta harmaan talouden vyöhykkeen ja loisi maahan paperittomien siirtolaisten työmarkkinat eurooppalaiseen malliin.

Lakiesitys on tulossa eduskunnan käsittelyyn marras-joulukuussa.

Hallitus rikkoo ohjelmaansa

Vasemmistonuorten mielestä ihmisten oikeutta työn kautta saatavaan toimeentuloon ei tule rajoittaa entisestään, sillä se tulee kalliiksi yksilölle ja yhteiskunnalle.

– On pöyristyttävää, että lailla rajoitetaan ihmisten oikeuksia rakentaa parempaa elämää itselleen ja perheilleen sekä heidän kotoutumistaan osaksi suomalaista yhteiskuntaa, hämmästelee Vasemmistonuorten puheenjohtaja Dan Koivulaakso.

– Hallitus rikkoo omaa hallitusohjelmaansa, jonka oli tarkoitus helpottaa ulkomaalaisten työntekoa.

ILMOITUS

Lakiesityksen mukaan työnteko-oikeus olisi vain ulkomaalaisella, jonka henkilöllisyys on selvitetty, tai jonka henkilöllisyyttä ei ole kyetty selvittämään hänestä riippumattomasta syystä. Valtaosalla eli yli 80 prosentilla turvapaikanhakijoista ei ole esittää henkilö- tai matkustusasiakirjaa hakiessaan kansainvälistä suojelua. Lakiesitys sisältää myös perheenyhdistämisehtojen kiristämistä ja lääketieteellisiä iänmäärityskokeita.

Turvapaikanhakijoiden työntekokäytäntöä on pidetty tarkoituksenmukaisena, koska se ehkäisee laitonta työntekoa, vähentää turvapaikanhakijoista syntyviä kuluja ja vaikuttaa positiivisesti turvapaikanhakijoiden kotoutumiseen.

Adressiin kerätään nimiä

Toteutuessaan lakiesitys rajoittaa Koivulaakson mukaan turvapaikanhakijoiden mahdollisuuksia siedettävään elämään ja ohjaa heitä käytännössä harmaan talouden piiriin.

– Tämä on estettävä ja lakiesitys on kaadettava.

Vasemmistonuoret haastaa kaikki ihmisoikeus-, maahanmuuttaja- ja ammattijärjestöt sekä puolueet ja puolueiden nuorisojärjestöt mukaan vastustamaan järjetöntä ulkomaalaislakiesitystä.

Järjestö kerää kansalaisadressia työntekoa käsittelevän lakikohdan poistamiseksi losoitteessa: www.adressit.com/harmaatalous

Adressiin toivotaan myös järjestöjen allekirjoituksia. (KU)