Työllisiä oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan elokuussa 95 000 henkeä vähemmän kuin vuosi sitten. Työttömiä oli 203 000 eli 52 000 enemmän kuin viime vuoden elokuussa. Kausivaihtelusta puhdistettu työttömyysaste oli 8,8 prosenttia.

Työ- ja elinkeinotoimistoissa työttömänä työnhakijana olevien määrä kasvoi viime vuoden elokuusta lähes 40 prosenttia 270 000 ihmiseen.

Työttömyyden kasvusta 85 prosenttia kohdistui miehiin. Vielä vuosi sitten miehiä oli työttömänä selvästi vähemmän kuin naisia, mutta nyt työttömien miesten määrä on suurempi kuin naisten. Samalla 15–64 -vuotiaiden joukossa miesten työllisyysaste on tippunut samalle tasolle naisten kanssa eli vajaaseen 69 prosenttiin.

Elokuussa töissä oli 42 000 ikävuosiltaan 15–24 nuorta vähemmän kuin vuosi sitten. Nuorten kokonaismäärä on pysynyt samana, mutta työtä hakemassa tai töissä heitä oli vajaat 30 000 vähemmän kuin vuosi sitten.

Silti kausivaihtelusta puhdistettuna nuorten työttömyysprosentti nousi vuodessa kolmanneksella 22,4 prosenttiin eli se on 2,5-kertainen koko työttömyyteen verrattuna.

Vanhemmilla naisilla riittää töitä

Työpaikkojen väheneminen on purrut voimakkaimmin työntekijäasemassa oleviin ihmisiin. Heitä oli työllisinä lähes satatuhatta vähemmän kuin viime vuonna, kun toimihenkilöasemassa olevien työllisten määrä oli pudonnut vain vajaat 10 000 henkeä.

55–64-vuotiaita miehiä kuuluu työvoimaan vähemmän kuin viime vuonna, vaikka heidän määränsä on kasvanut. Samanikäisten naisten keskuudessa työnhaku tai töissäolo on jopa noussut viime vuodesta. He ovat myös ainoa ikäryhmä Tilastokeskuksen taulukoissa sekä miesten että naisten joukossa, joiden työllisyysaste oli elokuussa jopa korkeampi kuin vuosi sitten.