Jarmo Lintunen

Vasemmistoliittoa lähellä olevalta Yrjö Sirolan Säätiöltä ei ole herunut rahallista tukea puolueen tai sen ehdokkaiden vaalityöhön. Säätiön asiamiehen Matti Tokkarin mukaan pyytäjiä kyllä on ollut.

Kuukausia vellonut vaalirahakohu laajeni myös puolueita lähellä oleviin säätiöihin, kun kävi ilmi, että valtion ja Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) tukea nauttiva Nuorisosäätiö on osallistunut rahallisesti ainakin keskustan puheenjohtajan Matti Vanhasen presidentinvaalikamppailuun ja kansanedustaja Antti Kaikkosen eduskuntavaalikampanjaan.

Nuorisoasuntosäätiön tehtävänä on rakentaa ja vuokrata nuorille vuokra-asuntoja. Tähän tarkoitukseen rahaa säätiölle myöntäneen RAY:n tutkijat ryhtyivät maanantaina selvittämään säätiön rahankäyttöä. Lisäksi myös Patentti- ja rekisterihallitus aikoo selvittää, onko vaalikampanjoiden tukeminen säätiön sääntöjen mukaista toimintaa.

Opisto oli viedä konkurssiin

Vasemmistoliiton talouspäällikkönä tähän syksyyn asti toimivan Tokkarin mukaan Sirola-säätiöllä ei ole vaalirahakohun kanssa mitään tekemistä.

– Ensinnäkin, mehän emme ole saaneet valtiolta rahaa paitsi aikoinaan kansankorkeakoululain mukaan, ja se tuki loppui jo vuonna 1994. Silloinkaan tukea ei voitu käyttää muuhun kuin opintotoimintaan.

ILMOITUS

Opintotoiminta oli kaataa koko säätiön, kun sen ylläpitämä Sirola-opisto nieli rahaa enemmän kuin säätiö ja valtio pystyivät oppilaitosta rahoittamaan.

– Säätiö oli jo konkurssin partaalla. Opisto pyöri tappiolla, kun siellä ei ollut tarpeeksi opiskelijoita.

Sirola-säätiön peruspääomakin on tavallaan peräisin valtiolta, mutta yksittäisten kansalaisten kautta. Säätiö sai alkunsa vuonna 1945, kun vasemmistolaisten mielipiteidensä vuoksi sotien aikana turvasäilössä olleet henkilöt lahjoittivat valtiolta saamastaan korvauksesta varat säätiön säädepääomaan.

Vaalirahaa ei heru

Sääntöjensä mukaan Yrjö Sirolan Säätiön tarkoituksena on ”kansalaisten ja kansalaisjärjestöjen kulttuuriharrastusten, julkaisutoiminnan, tieteellisen tutkimustyön ja kansansivistystyön edistäminen”.

Säätiö ilmoittaa toteuttavansa tarkoitustaan ”tukemalla taloudellisesti kirjapainojen ja kulttuuritalojen perustamista, sanomalehtien ja muiden painotuotteiden julkaisemista, kirjallisuuden kustantamista, kirjailijoiden ja taiteilijoiden kouluttamista, tieteellistä tutkimustyötä ja työväen perinteen keräämistä sekä kansansivistystyötä maassamme”.

Jos poliittinen toiminta tulkitaan laajasti, sen voitaisiin Tokkarin mukaan katsoa kuuluvan kansansivistystyön piiriin. Vaalirahaa säätiöltä ei kuitenkaan ole herunut.

– Meillä on ollut sellainen periaate, että säätiö ei ole antanut rahaa puolueelle, sen piirijärjestöille tai puolueosastoille, eikä myöskään yksittäisille vaaliehdokkaille. Vaalitukeakin on kyllä kysytty, ja jotkut ovat jopa olleet aika äkäisiä, kun eivät ole meiltä rahaa saaneet.

Suurin avustus Kansan Arkistolle

Sirola-säätiön suurimman vuosittaisen tuen on saanut Kansan Arkisto. Sen lisäksi säätiö on tukenut erilaisia vasemmistolaista historiaprojekteja. Kaikkiaan rahaa on ollut jaossa vuosittain noin 80 000 euroa.

– Paljon isommalle summalle on tullut hyviäkin anomuksia, mutta säätiö voi jakaa vain tuotostaan. Vaikka meillä onkin omaisuutta, emme me sitä ole jakaneet. Periaatteena on ollut, että saadusta tuotosta jaetaan vähintään puolet. Hyvään tarkoitukseen se on mennyt.

Sirola-säätiön pääoma on pääosin pääkaupunkiseudun asunto-osakkeissa. Säätiö omistaa myös Kansan Uutiset Oy:n osake-enemmistön.

– Se omistus ei vie rahaa, mutta ei siinä ole myöskään ollut tuotto-odotuksia. Eihän tällaisen lehden julkaiseminen ole hirveän hyvää bisnestä.