Kelan johtaja Asko Apukka, 63 jää eläkkeelle elokuun alussa. Hän on toiminut Kelassa johtajana yli kymmenen vuotta.

Kelassa on nykyisin pääjohtajan lisäksi neljä johtajaa. Apukan vastuulle on kuulunut noin 130 henkilöä työllistävä palveluosasto, joka hoitaa Kelan hankintoja, toimisto- ja turvallisuuspalvelua sekä kiinteistö- ja toimitila-asioita.

Ennen Kelaan siirtymistään 1998 Apukka toimi Lapin vaalipiiristä valittuna ensin SKDL:n ja sitten Vasemmistoliiton kansanedustajana vuosina 1987–1998. Ennen kansanedustajuuttaan hän työskenteli muun muassa kunnankamreerina Sodankylässä.

Apukan eläkkeellesiirtymisen takia Kelan hallitus tarkisti kesäkuussa johtajien työnjakoa ja sijaisuuksia. Palveluosasto siirtyy johtaja Matti Puhakan vastuulle. Kelan valtuutetut päättävät myöhemmin, tuleeko johtajan virka avoimeksi vai vähennetäänkö johtajien määrää. (KU)