Jarmo Lintunen

Paperiliitossa ei näytä löytyvän yksimielisyyttä liittofuusion tarpeellisuudesta. Teollisuusliittojen yhteistyön tiivistäminen saa kuitenkin selvää tukea.

SAK:laisen Paperiliiton keskiviikkona alkaneen kolmipäiväisen liittokokouksen keskeisiä asioita on teollisuusliittojen yhteistyön tiivistäminen. Paperiliitto irtaantui kaksi vuotta sitten TEAM-hankkeesta ja päätti säilyä itsenäisenä liittona. Jonkinasteinen unioni olisi Paperiliitolle tuolloin ehkä kelvannut, mutta ei Metalliliiton ajama liittofuusio.

Teollisuusliittojen TEAM-hanke kaatui virallisesti tiistaina, jolloin viiden liiton edustajista koostuva projektin työvaliokunta totesi hankkeen kaatuneeksi. Käytännössä hanke kaatui Metalliliiton ylimääräisessä liittokokouksessa kesäkuun alussa Tampereella, koska liiton lopettamiseen vaadittavaa kolmen neljäsosan enemmistöä ei löytynyt liiton vasemmistoryhmän vastuksen takia.

Paperiliiton puheenjohtaja Jouko Ahonen (sd.) kannusti avajaispuheessaan kokousta pohtimaan hyvin tarkkaan ja asiapohjalta erilaisia yhteistyövaihtoehtoja. Metalliliiton liittokokouksen muistaen Ahonen varoitti käsittelemästä asiaa ”tunnepitoisista tai aatteellisista” lähtökohdista.

Suoraa kantaa ottamatta mihinkään malliin Ahonen muistutti liittovaltuuston kaksi vuotta sitten tekemästä päätöksestä, jonka mukaan yhteistyömahdollisuuksien selvittämistä on edelleen jatkettava. Mukaan on otettava myös sellaiset yhteistyövaihtoehdot, jotka eivät olleet mukana selvitysmies Lauri Lylyn (sd.) raportissa.

”Fuusion
ei pidä mennä”

Liittokokouksen käytävillä tunnustettiin yhteistyön tarve, mutta liittofuusio ei tuntunut saavan kannatusta.

ILMOITUS

– Liittoyhteistyötä tulee kehittää määrättyyn pisteeseen asti, mutta mihinkään fuusioihin ei pidä mennä, sanoi Jouko Suomalainen (vas.) Veitsiluodon osastosta. Hän on toiminut kuluvan liittokokouskauden ajan valtuuston varapuheenjohtajana.

Suomalainen ei myöskään lämpene unioniajatukselle.

– Yhteistyön tulisi olla löyhempää. Minusta Paperiliiton tulee säilyy itsenäisenä liittona ja jatkaa toimintaansa nykyiseltä pohjalta.

Inkeroisten osaston edustaja Antero Raanoja (vas.) sanoo, että unionihankkeesta voi ottaa tiettyjä aineksia.

– Liittojen yhteistyötä täytyy tiivistää. Oma näkemykseni on kuitenkin se, että tes-kuvioiden ja edunvalvonnan pitää olla edelleen liittokohtaista. Aika monessa muussa asiassa löytyy varmaan tiivistäkin yhteistyötä. Näkymät ovat kuitenkin sellaisia, että Paperin vahvuus ja olemassaolo ei ole enää itsestäänselvyys.

”Korotuksia
pitää tulla”

Paperiliitto käy syksyllä liittokohtaisia työehtosopimusneuvotteluja. Niistä povataan ennätyksellisen vaikeita. Puheenjohtaja Ahonen ennustaa työnantajien hyödyntävän alan vaikeaa tilannetta ja esittävän sopimustavoitteissaan useita huononnuksia.

– Mikäli työnantaja haluaa rauhoittaa tilanteen ja on valmis keskittymään tosissaan alaamme vaivaamien ongelmien ratkaisuun, on Paperiliitosta saatavissa hyvä yhteistyökumppani, mikäli myös työntekijöiden oikeudet ja etuudet saavat neuvotteluissa niissä kuuluvan arvon.

Ahonen tyrmäsi myös työnantajien kaavailut nollalinjasta. Hän painotti, että ilman palkankorotuksia ei sopimus synny.

– Työntekijät venyvät tänään äärimmilleen työpaikoillaan ja työn tuottavuus on noussut ilman mitään merkittäviä investointeja huippuvauhtia ja on edelleen tasoltaan maailman parasta. Näin ollen työntekijät ovat kyllä korotuksensa ansainneet.

Liittokokous valitsee tänään liitolle johdon. Jouko Ahonen jatkanee puheenjohtajana, Petri Vanhala (sd.) liittosihteerinä ja Sauli Kovanen (vas.) sihteerinä. Liittokokouksessa on paikalla 163 osastojen niin sanotuissa sopuvaaleissa valitsemaa kokousedustajaa. Heistä 115 kuuluu sosialidemokraattiseen ryhmään ja 49 vasemmistoryhmään.