Turku rikkonut yt-lakia

Turun kaupungin henkilöstöryhmät aikovat vaatia oikaisua kaupunginhallituksen päätökseen ulkoistaa 60 atk-työntekijän tehtävät. JHL:n pääluottamusmies Marja Vyyryläinen pitää selvänä, että kaupunki on rikkonut yhteistoimintalakia.

– Yt-laki sanoo, että niiden kanssa pitää neuvotella, joita asia koskee, KTN:n pääluottamusmies Tarmo Järvinen sanoo. KTN edustaa muun muassa insinöörejä ja rakennusmestareita.

Jos oikaisu ei mene läpi, Järvisen mukaan on vakavasti harkittava kantelua Turun hallinto-oikeuteen. Vyyryläinen kertoo, että JHL:ssä ei vielä ole tehty päätöksiä toimenpiteistä.

Kaupunginhallitus päätti toissapäivänä ostaa it-palvelut ulkopuoliselta palveluntuottajalta. 60 atk-työntekijää 115:sta siirtyisi liikkeen luovutuksen yhteydessä yksityisen työnantajan leipiin. Vasemmistoliitto jäi yksin esityksineen tehdä työt kaupungin omana työnä.

Henkilökuntaa
ei kuultu

Järvisen mukaan ulkoistusta ei käsitelty keskushallinnon yt-ryhmässä ennen kuin asia tuli kaupunginhallituksen esityslistalle.

Järvinen arvostelee myös sitä, että yt-ryhmä ei ole kokoontunut viime lokakuun jälkeen, vaikka kokouksia pitää olla vähintään kerran neljännesvuodessa. Myöskään asianmukaisia työpaikkakokouksia ei ole järjestetty niille henkilöille, joita ulkoistus koskee.

ILMOITUS

Jättämällä yt-ryhmän kutsumatta koolle kaupunginjohtaja Mikko Pukkinen (kok.) on Järvisen mukaan laiminlyönyt velvollisuutensa keskushallinnon virastopäällikkönä. Ryhmä kokoontui vasta 25. toukokuuta, kun ulkoistaminen oli esillä jo hallituksen 6. huhtikuuta kokouksessa.

Toiminnallaan kaupungin johto estää Järvisen mukaan henkilöstöltä mielipiteiden ja näkemysten esittämisen valmisteilla olevasta asiasta. Henkilöstölle asiasta tiedotettiin vasta kaksi päivää hallituksen kokouksen jälkeen.

Kaupunginjohtaja
menetellyt väärin

Järvisen mukaan kaupunginjohtaja Pukkinen on menetellyt väärin viemällä henkilöstöön merkittävästi vaikuttavia esityksiä suoraan kaupunginhallitukseen, ennen kuin asioita on käsitelty yt-lain ja kaupungin yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. Tuorein esimerkki tästä on kaupungin talousohjelma, joka jäi hallituksen maanantain kokouksessa pöydälle.

Asiaa ei tuotu kaupungin yhteistyötoimikuntaan, joka piti kokouksen viikkoa ennen hallituksen kokoontumista. Järvisen mukaan talousohjelman asiapaperit olisivat olleet valmiit jaettavaksi toimikunnalle.

Järvinen esitti yhteistyötoimikunnan kokouksessa, että kaupunginhallitus harkitsisi vakavasti huomautuksen antamista kaupunginjohtajalle, talousjohtaja Ari Mäkiselle ja it-johtaja Matti Franckille. Järvinen perusteli esitystään yhteistoiminnan tietoisella laiminlyönnillä ulkoistamisasiassa.