Konservatiivien voitto näkyy parlamentin päätöksissä

Talouden sääntelyä nähdään vähemmän, Euroopan sosiaalisen ulottuvuuden kehittäminen jää paljolti kansallisvaltioiden harteille ja maahanmuuttopolitiikka virittyy tiukempaan suuntaan.

Näin haarukoi professori Jan Sundberg Helsingin yliopistosta eurovaalien tuloksen vaikutuksia Euroopan parlamentin tuleviin päätöksiin.

Vaikka lopullinen paikkajako ei ole vielä kirkastunut, vaaleista selviytyi selvänä voittajana europarlamentin suurin ryhmä, konservatiivinen EPP.

Toinen suuri ryhmä, sosialidemokraattien PES kärsi selkeän tappion.

Politiikkaoppia
Barack Obamasta

Konservatiivien menestys Euroopan tasolla oli Sundbergille hienoinen yllätys. Talouskriisin kun odottaisi suosivan vasemmistoa.

ILMOITUS

Nyt sosialidemokraatit eivät kuitenkaan onnistuneet hyödyntämään tilannetta.

– Ehkä heidän pitäisi ottaa oppia Barack Obaman tavasta tehdä politiikkaa, Sundberg heittää.

Vasemmistoliitolle ainokaisen paikan menettäminen oli vakava takaisku. Sundberg arvelee, että puoluejohdossa tapahtuu vaihdoksia jollakin aikataululla.

Vaali toisensa jälkeen takapakkia ottaneelle keskustalle vaalitulos on itsetutkiskelun paikka. Sundberg arvioi puoluejohdon vaihtohalujen kytevän puolueessa.

Anneli Jäätteenmäki on toiseksi suurin ääniharava Timo Soinin jälkeen, Sundberg muistuttaa.

Euroskeptisyys
puree kansaan

Suomessa euroskeptisyydellä on kannatusta, mutta se ei ole Sundbergin mielestä kuitenkaan suoranaista EU-vastaisuutta. Soinin naseva, mutta sinänsä melko sisällyksetön ”Vähemmän EU:ta, parempaa EU:ta” -vaalilause tepsi äänestäjiin.

Kristillisdemokraatit onnistuivat vaaliliittopolitiikassaan jälleen kerran. He ovat Sundbergin mukaan etevimpiä vaaliliittoutujia eduskuntavaalien kokemusten valossa. Nyt puolue olisi jäänyt parlamentin ulkopuolelle ilman liittoa perussuomalaisten kanssa.

RKP:n Sundberg arvioi hyötyneen alhaisesta äänestysprosentista. 50 prosentin äänestysaktiivisuudella RKP:llä ei olisi ollut mitään asiaa europarlamenttiin. Nyt ahvenanmaalaisten ja muiden ruotsinkielisten äänestysaktiivisuus tuotti tulosta.

Mepit näkyviin Suomessa

Euroopan tasolla äänestysaktiivisuus jäi 43 prosentin vaiheille. Kansalaisten kiinnostuksen virittämiseksi Sundberg toivoo Brysselin toimijoilta aktiivisempaa otetta ainakin vaalien yhteydessä.

Muutenkin kotimaan politiikassa pitäisi Sundbergin mukaan saada näkyväksi se, että yli puolet eduskunnan säätämistä laeista ovat EU-peräisiä. EU:n ja Suomen politiikan kytkentä on kuitenkin jäänyt löyhäksi.

– Europarlamentaarikkojen pitäisi näkyä kotimaassa.