Posti- ja logistiikka-alan unionin (PAU) Helsingin Messukeskuksessa koolla oleva liittokokous varoittaa EU:n vuonna 2011 voimaan astuvan postipalveludirektiivin seurauksista. Direktiivi edellyttää postikilpailun avaamista kilpailulle ja saattaa muuttaa kansallista postipalvelulakia merkittävällä tavalla.

Kolmannelle kaudelleen valittu puheenjohtaja Esa Vilkuna uskoo rahoitusongelmien olevan edessä väistämättä, jos kilpailu avataan.

Kilpailun avautumisen kansantaloudelliset vaikutukset tulevat olemaan negatiivisia, mikäli nykyisin Itellan tarjoamia yleispalveluita rahoitetaan verovaroin. Postivero on ollut esillä yhtenä ajatuksena rahoittaa yhteiskunnalliseksi peruspalveluksi luettavaa postitoimintaa. Postilaiset eivät usko ajatuksen saavan kannatusta kansalta.

Direktiivin edellyttämästä yleispalveluvelvoitteesta todennäköisesti vastaava Itella Oyj menettää kannattavinta volyymiaan ja joutuu tämän lisäksi hintakilpailuun kermankuorinta-alueilla. Toisiin verkkoihin siirtyvä volyymi aiheuttaa sen, että jäljelle jäävien lähetysten yksikkökustannukset kasvavat. Kun tämän lisäksi kirjevolyymit ovat trendinomaisessa laskussa, on edessä kansallinen rahoitusongelma.

Uuden postipalvelulain täytyy olla sisällöltään sellainen, että se vastaa kannattamattoman toiminnan rahoitukseen, edellyttää PAU.

ILMOITUS

Professori Harri Melin esitti liittokokouksessa selvityksensä kuljetusalan ammattiliittojen yhteistyön tiivistämisestä. Kuljetusliittojen yhteisessä hankkeessa ovat olleet mukana Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT, Ilmailualan Unioni IAU, Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU, Rautatievirkamiesliitto RVL, Suomen Lentoemäntä- ja Stuerttiyhdistys SLSY, Suomen Merimies-Unioni SMU ja Veturimiesten liitto VML.

Melin puolsi yhdistymishankkeen jatkamista. Hänen mukaansa liittojen yhdistymisellä voidaan paremmin turvata ja tehostaa edunvalvontaa muuttuvassa maailmassa.

PAU:n liittokokous päätti olla edelleen mukana hankkeen selvitystyössä.

Liittokokouksen valinnat olivat kaikki yksimielisiä. Liittovaltuuston puheenjohtajana jatkaa Timo Heikkinen (sd). Liiton hallituksen 17 jäsenestä edustavat vasemmistoryhmää Mikko Poutanen ja Antero Saukkonen.