Metalliliiton liittotoimikunta esittää ensi viikon tiistaina ja keskiviikkona koolla olevalle ylimääräiselle liittokokoukselle, että Metalliliitto liittyy perusteilla olevaan Teollisuusalojen ammattiliitto TEAMiin.

Liittotoimikunnan TEAM-päätös syntyi keskiviikkona vasta äänestyksen jälkeen sosialidemokraattien äänin 13–7. Liittotoimikunnan vasemmistoliittolaiset jäsenet äänestivät esitystä vastaan. He esittivät Metalliliiton irtautumista hankkeesta.

TEAM-hanke olisi käytännössä kaatunut, mikäli liittotoimikunta ei olisi ehdottanut liittymistä. Hankkeen vastustus Metallin hallintoelimissä lisääntyi tämän kevään aikana, jäsenäänestyksen jälkeen, koska Sähköliitto päätti irtautua fuusiohankkeesta. Myös TEAMin lykkääntyminen vuoteen 2011 sekä taantuma ovat lisänneet vastustusta.

Liittotoimikunta esittää liittokokoukselle Metalliliiton yhdistymistä TEAMiin sekä valtuuksien antamista liittotoimikunnalle valmistella kaikki toimet liiton purkamiseen liittyen.

Metalliliitto järjesti asiasta jäsenäänestyksen 5.–19.2. Neuvoa-antavassa jäsenäänestyksessä 55,6 prosenttia äänesti sen puolesta, että Metalliliitto on mukana perustamassa uutta teollisuuden ammattiliittoa, ja 44,4 prosenttia vastaan. Äänestysprosentti oli 26,5. (UP)