Kansan Sivistysrahaston työelämän kehittämispalkinto on myönnetty Työelämän tutkimusyhdistykselle sen julkaisusta Työelämän tutkimus – Arbetslivforskning.

Lehti on tieteellinen aikakausjulkaisu, joka ilmestyy kolme kertaa vuodessa. Lehteä KSR luonnehtii ”monipuoliseksi ja poikkitieteelliseksi tutkijoiden ja muiden asiantuntijoiden foorumiksi”.

KSR korostaa palkinnon myöntämisperusteissa tarvetta vakavaan ja tasokkaaseen työelämän tutkimukseen sekä keskusteluun työelämän laatukysymyksistä. Tarvetta lisää, että työuupumus ja ennenaikainen eläköityminen näyttävät muodostuvan yhteiskunnallisiksi ongelmiksi ja tuottavuuskehityksen jarruiksi.

Työelämän tutkimusyhdistyksen puheenjohtajana toimii Tapio Bergholm ja sen julkaisun päätoimittajana Pasi Pyöriä. (UP)