Vasemmistoliiton Kari Uotila esittää asevelvollisuuden tilalle vapaaehtoista turvallisuuskoulutusta sekä miehille että naisille.

– Miesten asevelvollisuuden tasa-arvo-ongelmat on ratkaistava, kansanedustaja Kari Uotila toteaa. Uotila on Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan TANE:n miesjaoston puheenjohtaja ja Vasemmistoliiton miespoliittisen ohjelmatyöryhmän vetäjä.

Hän arvioi turvallisuusympäristön muuttumisen edellyttävän uudenlaista mallia turvallisuuden edistämiseksi.

– Asevelvollisuuden vaihtoehtona haluan nostaa keskusteluun vapaaehtoisen ja kaikille mahdollisen turvallisuuskoulutuksen, Uotila sanoi.

Uotilan mallissa henkilö voisi valita esimerkiksi ympäristöturvallisuus- tai viestintäturvallisuuskoulutuksen mielenkiintonsa tai osaamisensa perusteella. Tarjolla voisi olla myös aseellista maanpuolustusta, siviilikriisinhallintaa, terveys- ja lääkintähuoltoa, kehitysyhteistyötä, elintarviketurvallisuuden ja rauhanturvaamisen tehtäviä.

ILMOITUS

Uotilan tavoite on turvata riittävät resurssit laajan turvallisuuskäsitteen vaatimiin tehtäviin sekä rauhan että kriisin aikana.

– Näin saadaan koulutukseen niitäkin, jotka nykyään putoavat esimerkiksi fyysisten syiden vuoksi järjestelmästä, Uotila toteaa.

– Saisimme myös lisättyä naisten suhteellista osuutta turvallisuuskoulutuksessa, kuten YK:n päätöslauselmakin velvoittaa.(KU)