Sirpa Koskinen

Tutkimus Jyväskylästä:

Kirjastopalvelut ovat tuoreen tutkimuksen mukaan Jyväskylän seudun asukkaiden tarpeellisin ja eniten käyttämä kulttuuripalvelujen muoto.

Tietoykkönen Oy selvitti Jyväskylän seudun asukkaiden mielipiteitä ja kokemuksia alueen kulttuuripalveluista. Tutkimus tehtiin Jyväskylän kaupungin, Muuramen, Hankasalmen, Laukaan, Uuraisten ja Petäjäveden kuntien toimeksiannosta tammi-helmikuussa.

Tutkimuksen mukaan noin kolme vastaajaa neljästä (72 %) kertoi käyttäneensä viimeisen vuoden aikana kirjastopalveluja. Naisista kirjastoa oli tarvinnut noin neljä viidestä (79 pros.) ja miehistä noin kaksi kolmesta (64 pros.) Koulutustaustalla on tutkimuksen mukaan selvä vaikutus kirjastopalvelujen käyttöön. Korkeakoulu- tai opistotasoisen tutkinnon suorittaneet ja ylioppilaat ovat selvästi muita aktiivisempia. Asuinkunnittain tarkasteltuna aktiivisinta kirjastopalvelujen käyttö on Muuramessa (81 %),

Elokuvissa oli käynyt 59 prosenttia, teatterissa 56 prosenttia ja konserteissa 55 prosenttia vastaajista. Museoissa oli viimeisen vuoden aikana käynyt vastaajista 39 prosenttia ja taidenäyttelyssä 32 prosenttia. Näiltäkin osin naiset ovat selvästi miehiä aktiivisempia kulttuurin harrastajia.

Jyväskylän seudun kulttuuritapahtumista parhaiten tunnettuja olivat Sataman Yö, Jyväskylän Kesä, Yläkaupungin Yö sekä Vaajakosken Kohinat.

Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelujen määrään vastaajat olivat pääosin tyytyväisiä. Eniten kaivattiin lisää konsertti- ja elokuvatarjontaan sekä lastenkulttuuritapahtumia. Jyväskylän seudun asukkaat kokevat kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut varsin tärkeiksi asioiksi. Ykkössijalle asetettiin kirjastopalvelut. Asukkaat ovat yleisesti ottaen varsin tyytyväisiä myös oman asuinkuntansa tarjoamiin palveluihin. (KU)