Ensi vuonna 90 vuotta täyttävä Suomen Työväen Musiikkiliitto on muuttamassa sääntöjään. Joka neljäs vuosi pidetty liittokokous jää historiaan. STM:n viimeinen liittokokous pidetään Tampereella toukokuussa 2009.

Tarkoitus on, että jatkossa liitto pitää kokouksensa vuosittain. Liiton piirit tulevat säilymään ennallaan, mutta liittoneuvosto lakkautetaan ja liittotoimikunta muuttuu hallitukseksi, joka valitaan vuosikokouksessa. Muutoksen edellytyksenä on, että liittokokous hyväksyy sääntöuudistuksen.

– Asia on ollut pitkään esillä ja vastustusta kentältä ei ole tullut. Ratkaisu nopeuttaa päätöksentekoa ja lisää jäsenistön valtaa. Jatkossa jäsenistöllä on mahdollisuus vaikuttaa liittonsa toimintaan vuosittain, toteaa STM:n puheenjohtaja Jani Uhlenius.

Suomen Työväen Musiikkiliittoon kuuluu reilut 4500 laulajaa ja soittajaa. Liitto järjestää koulutusta ja kustantaa sekä kuoro- että puhallinmusiikkia. Liiton jäsenlehti Työväen Sävel ilmestyy neljä kertaa vuodessa. (UP)