Vasemmistoliiton vantaalaisista valtuutetuista ja luottamushenkilöistä koostuva varjovaltuusto pitää kaupungin asunto-ohjelmaa hyvänä lähtökohtana kaupungin asuntopolitiikan työkaluksi.

Yhtenä tärkeimmistä tavoitteista hyvälle asunto-ohjelmalle vasemmistolaiset pitivät kohtuuhintaisen vuokra-asumisen turvaamista. Kaupan kassan ja trukkikuskinkin on löydettävä edullinen koti pääkaupunkiseudulta.

Varjovaltuuston ensimmäisessä kokouksessa alusti VVO:n kehitysjohtajana toiminut Jouko Heino, joka valotti suomalaiseen asumiseen liittyvää historiaa ja tehtyjen poliittisten ratkaisujen vaikutusta mm. asumisen hintaan. Heino painotti, että yhteiskunnan tuki omistusasumiselle on monin verroin suurempi kuin muiden asumismuotojen tuki.

Itsekin Länsi-Vantaalla asuvana Jouko Heino kiinnitti alustuksessaan huomiota myös Marja-Vantaan rakentamisen vaiheistukseen. Heino totesi, että usein käy niin, että suunnitelmat ovat esimerkillisiä, mutta toteutusvaiheessa mopo karkaa käsistä ja tehdään hätiköityjä ratkaisuja, jotka vaikuttavat vuosikymmenien päähän yhdyskuntarakenteen heikkoutena ja viime kädessä asukkaiden asumisviihtyvyyteen.

Hyviä esimerkkejä pääkaupunkiseudulta Heino mainitsi esimerkiksi Herttoniemen, Vantaalta Malminiityn täydennysrakentamisineen.

Käydyssä keskustelussa nousivat esiin niin asumisen kalleus, monikulttuurisuuden asettamat haasteet kuin rakennusten elinkaariajattelukin. VAV:n hallituksen jäsen, kaupunginvaltuutettu Tuula Saastamoinen otti esille vuokra-asuntotuotannon ongelmat: vuonna 2008 Vantaan vuokra-asuntoyhtiölle ei valmistunut yhtään uutta asuntoa. Erityinen pula on pienistä asunnoista, joita tarvitsevat niin nuoret, sinkut kuin yksinäinen vanhempi väkikin. (KU)