Eeva Suorlahti

Vasemmistoliiton Outi Ojalan mielestä Helsingin ei tarvitse taloustaantumasta selviytyäkseen ryhtyä minkäänlaiseen paniikkijarrutukseen. Hän ja Vasemmistoliitto eivät ole yksin vaatiessaan valtiota kantamaan sille kuuluvaa vastuuta kuntataloudesta.

Yhdensuuntainen sisältö valtion suuntaan esitetyissä kannanotoissa Helsingin kaupunginvaltuuston käydessä keskustelua ensi vuoden talousraameista oli Outi Ojalan mielestä mielenkiintoinen ilmiö. Ojala esitti keskustelussa Vasemmistoliiton ryhmäpuheenvuoron.

– Valtiolta panostuksia vaati jopa kokoomuslainen kaupunginjohtaja, totesi Ojala, joka itse puheenvuorossaan kehotti Helsinginkin valtuustossa istuvia ministereitä tekemään jotain kuntien talouskurjuuden helpottamiseksi.

Ojalan varoittaa taloustaantuman uhkaavan muuttua lamaksi hallituksen jatkaessa vitkasteluaan.

– Taloustilanne kärjistyy monessa kuussa aivan katastrofaaliseksi, jos valtio ei rupea todella kantamaan vastuuta kuntataloudesta.

Hallituksen tähän mennessä päättämät toimet ovat Ojalan mielestä aivan riittämättömiä. Nyt tarvitaan kokoluokaltaan sen päättämää huomattavasti suurempi investointi- ja kuntapalvelujen pelastamispaketti.

ILMOITUS

Oikeudenmukaista ja kohtuullista on, että Helsinki saa paketista osuutensa. Tämä tarkoittaa Ojalan mukaan muun muassa valtion osuuden kasvattamista metron rakentamiskustannuksissa sekä peruskorjausmäärärahoissa.

Ojala kertoo todenneensa mielihyvällä, miten hänen näkemyksensä muun muassa valtionosuuksien korottamisesta kunnallisissa palveluissa sekä kuntien osuuden nostamisesta yhteisöverotuksessa sai ymmärrystä Sdp:n ja vihreiden valtuutettujen puheenvuoroissa.

– Mielenkiintoista oli myös se, että vihreiden edustajat puhuivat pääomaveroista samansuuntaisesti kuin me vasemmistoliittolaiset, jotka emme pidä hyväksyttävänä sitä, että ansiotuloja voidaan muuttaa pääomaverotuksen piiriin.

Ojala muistutti henkilökohtaisten pääomatulojen saamisen mukaan progressiiviseen tuloverotukseen olevan edellytys palvelujen kestävälle rahoitukselle.

Kaupunginvaltuuston vasemmalla laidalla vaadittiin voimakkainkin sanakääntein, ettei Helsingin tule reagoida lamaan palveluista säästämällä. Vihreätkään eivät Ojalan saaman käsityksen mukaan ole palvelujen karsimisen kannalla,

Kokoomuksen ryhmäpuheenvuoro osoitti, että se jatkaa taantuman varjolla pyrkimyksiään lisätä kilpailutusta ja yksityistämistä palvelujen tuottamiseen.

Puolueessa halutaan yksityistää terveydenhuolto. Tähänhän viittasi jo se, että se vei kuluvan vuoden budjettineuvotteluissa läpi vaatimuksensa yhden terveysaseman kilpailuttamisesta Helsingissä.

Kokoomus puhuu myös vanhusten laitoshoidon kalleudesta ja epäinhimillisyydestä ja vaatii vanhustenhoidon lisäämistä kotona.

– Marian sairaalan katastrofaalinen tilanne on kuitenkin jo pitkän aikaa osoittanut, että vaikka kuinka kehitetään kodinomaisen asumisen mahdollisuuksia vanhuksille, tarvitaan myös laitospaikkoja. Muuten akuuttisairaalat tukehtuvat asiakastulvaan.

Paniikkijarrutukseen
ei aihetta

Valtuustokeskustelussa ei kukaan vaatinut kuluvan vuoden budjetin repimistä auki. Outi Ojala korostaa, ettei minkäänlaiseen paniikkijarrutukseen ei Helsingissä missään nimessä olekaan syytä ryhtyä.

– Helsinki poikkeaa monista muista kaupungeista siinä, että sillä on varantoa. Kaupunki on tehnyt ylijäämäiset tilinpäätökset useana vuotena, joten puskuria kyllä löytyy. Vaikka verokehitys kuluvana vuotena jäisikin nyt arvioissa esitetyt 200 miljoonaa euroa budjetoidusta, ei budjettia pidä lähteä avaamaan.

Hyvät mennävuodet ovat Vasemmistoliiton perusteluna, kun se katsoo, että 2010 vuoden budjettia ei tule lähteä valmistelemaan tähtäimessä menojen karsiminen. Näin ei voida tehdä senkään vuoksi, että kaupungissa on tarvetta kehittää palveluja. Palvelutarve kasvaa väestönkasvun ja ikääntymisen myötä erityisesti sosiaali- ja terveyspuolella.

Kaupungilla on kuluvalle vuodelle erittäin mittava investointiohjelma, mutta sitäkään Ojala ei lähtisi karsimaan.

– Karsimisen sijaan on käytettävä hyväksi säästöt, jotka syntyvät rakentamisen kustannusten pudotessa.

Ojala edellyttää Helsingin johdolta pitkäjänteistä henkilöstöpolitiikkaa.

– Tämä tarkoittaa sitä, ettei Helsinki irtisano eikä lomauta henkilöstöään. On erittäin tärkeätä, että henkilökunta saa selkeän viestin työpaikkojen säilymisestä myös silloin, kun taloudessa menee huonosti.

Raamista ei
hirttosilmukkaa

Ojala korostaa muutenkin, että ylipäänsä nykytilanteessa ei pidä tehdä virhettä, jonka tiukan kehyspolitiikan nimeen vannova valtio on tehnyt.

– Tulevan vuoden talouden raamista ei saa tehdä hirttosilmukkaa, joka sitoo valtuuston kädet koko suunnittelukaudeksi.

– Taloustilanne on nyt niin hämärä, että valtuuston on voitava tarvittaessa tehdä korjaavia toimenpiteitä helsinkiläisten palvelujen turvaamiseksi ja heikommassa asemassa olevien elämäntilanteen helpottamiseksi.