Jarmo Lintunen

Korhonen: Lex Nokia ulkoistaa rikostutkintaa

Vasemmistoliitto arvosteli tiistaina eduskunnan kipakassa keskustelussa Lex Nokiaa rikostutkinnan ulkoistamisesta poliisilta. Puolue suhtautui kriittisimmin lakiesitykseen, jota kritisoi myös muu oppositio.

Oppositiossa lakiesitystä pidettiin tarkoitukseensa nähden huterana. Lex Nokia eli viestinnän tietoturvalaki antaa voimaan tullessaan työnantajalle oikeuden valvoa työntekijöiden sähköpostien tunnistetietoja epäillessään näitä yrityssalaisuuksien vuotamisesta. Esitys edellyttää työnantajalta ainoastaan ilmoitusta valvonnasta tietosuojavaltuutetulle. Poliisin pitää vastaavissa tapauksissa hakea lupa etukäteen.

– Oikeusvaltiossa ei pidä yksityistää ja ulkoistaa rikostutkintaa, totesi Vasemmistoliiton Martti Korhonen puolueensa kantana esiteltyään lakimietinnön liikenne- ja viestintävaliokunnan puheenjohtajana.

Korhosen ja Vasemmistoliiton kanta poikkesi valiokunnan enemmistön kannasta. Sekin tosin arvosteli lakiesitystä siitä, että tämä avaa mahdollisuuden väärinkäytöksiin.

Korhonen arvioi lisäksi, että lailla ei saada rikosta estetyksi.

ILMOITUS

– Asiantuntijoiden mukaan ihmisten perusoikeudet saattavat sen sijaan tulla loukatuiksi. Sitä riskiä ei pidä ottaa, Korhonen sanoi.

Viestintäministeri Suvi Lindén (kok.) perusteli lakia sillä, että sillä saadaan muutos nykyiseen epäselvään käytäntöön ja muistutti, että nyt korjataan vanhaa lakia. Hän kiisti Korhosen kannan siitä, että yritykset saisivat poliisia vahvemmat oikeudet.

Kirjastojen
yrityssalaisuudet

Vasemmistoliiton Markus Mustajärvi nosti esiin sen, että lakiesitys antaa valvontavaltuudet niin kirjastoille, kunnille, kouluille, yliopistoille kuin taloyhtiöille ja ihmetteli, mitä yrityssalaisuuksia niillä on.

Mustajärvi piti lisäksi ihmeellisenä julkisuuden mukaan uhkailulla ja kiristämisellä sävyttynyttä valmistelua, jossa työmarkkinajärjestöt olivat mukana. Työ- ja elinkeinoministeriön alivaltiosihteeri Markku Wallin vahvisti tiistain Helsingin Sanomissa, että Nokia uhkaili lähtevänsä Suomesta, ellei lakia säädettäisi. Myös Toimihenkilöunionin puheenjohtaja Antti Rinne kertoi kuulleensa Nokian uhkauksesta.

Vasemmistoliitto sai pyyhkeitä salin oikealta laidalta siitä, että se vastustaa esitystä, jota SAK kannattaa.

– Vasemmistoliitto vastustaa kaikkea, jopa työpaikkoja, päätteli kokoomuksen Lyly Rajala.

Esko-Juhani Tennilä (vas.) totesi hänelle, että onkin hämmentävää kuulla SAK:n kanta.

– On pakko todeta, että se on Vasemmistoliitolla paha paikka.

Erkki Virtanen (vas.) huomautti, että Vasemmistoliitto on asiasta yksimielinen eikä sen tarvitse olla yksimielinen joidenkin muiden tahojen, kuten SAK:n, kanssa.

SDP:n Jakob Söderman tulkitsi Vasemmistoliiton kannattavan poliisivaltaa. Virtanen totesi Södermanille, että jos hän epäilee joutuneensa rikoksen kohteeksi, hän kutsuu mieluummin paikalle poliisin kuin työnantajan.

Merja Kyllönen (vas.) arvioi, että laki ei suojaa yhtään yrityssalaisuutta. Häntä huolestutti myös lain valvonta.

– Miten valtion tuottavuusohjelman ikeessä turvataan lain valvojan resurssit, hän ihmetteli.

Vihreät esiintyivät
vaisusti

Kokoomuslaiset olivat eri linjalla. Arto Satonen korosti, että laki koskee vain pientä asiantuntijoiden joukkoa, jolla on päästy yrityssalaisuuksien piiriin. Hän uskoi lisäksi, että tunnistetietojen valvonta tulee kyseeseen vasta, kun kaikki muut keinot on käytetty, koska lakiesitys edellyttää myös yrityksiltä huolehtimista tietoturvansa tasosta ja tiedottamisesta.

Entinen liikenne- ja viestintäministeri SDP:n Susanna Huovinen kysyi, miksi kehnoa lakia korjataan kehnosti.

– Valiokuntakin arvioi, että esitys avaa mahdollisuuden väärinkäytöksiin. Tässä on asian iso pihvi. Jos hutiloiden tehty laki hyväksytään, se ei ole omiaan lisäämään kansalaisten luottamusta, hän sanoi.

SDP:n Tommy Taberman huomautti, että yrityssalaisuudet voivat vuotaa vaikka suolistossa tai kyyhkyn siiven alla. Hän piti lain vikana sitä, että se lisää epäilyksen ilmapiiriä.

Keskustan Markku Laukkanen muistutti, että laki ei anna oikeutta perehtyä sähköpostien sisältöön.

Hallituspuolueista vihreissä on valmistelun aikana arvosteltu esitystä ja sen pysymistä hallitusrintamassa onkin muualla ihmetelty. Nyt vihreät esiintyivät vaisusti. Johanna Sumuvuori ilmoitti esittävänsä lakiin rajauksia mietintöön tekemänsä vastalauseen mukaisesti ja Pekka Haavisto oli huolissaan yhteisötilaajien saamista oikeuksista.

– Ne eivät kaikki ole mallioppilaita, hän sanoi.

Lakiesitystä aiemmin arvostellut Jyrki Kasvi ihmetteli, miten Suomi ja Saksa toimivat niin eri lailla tilanteessa, jossa merkittävät yritykset ovat syyllistyneet henkilöstön sähköpostiliikenteen urkkimiseen. Saksassa vahvistetaan työntekijän tietoturvaa, Suomessa päinvastoin.

Eduskunta äänestää lain sisällöstä tänään keskiviikkona.