Lehtikuva/ Pekka Sakki

”Joustoja pienyrityksiin”

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Martti Korhonen vaatii hallitukselta rahoituspakettia pienille ja keskisuurille yrityksille. Hän näkee, että hallitus on elvytyksessään unohtanut ne.

Konkurssien määrä on lisääntynyt noin viidenneksen vuotta aiemmasta. Korhonen muistuttaa, että valtaosa konkurssiin menneistä yrityksistä on pieniä, alle viiden henkilön yrityksiä, mutta myös keskisuuret yritykset ovat vaaravyöhykkeessä.

– Näissä yrityksissä on niin laajoja ongelmia, että ne eivät poistu hallituksen tarjoamalla keinovalikoimalla.

Katse horisonttiin

Korhonen vaatii hallitusta katsomaan pidemmälle.

– Pk-yritysten konkurssien ja talousvaikeuksien syynä ovat rahoituksen saannin tyrehtyminen ja käyttöpääoman ehtyminen. Pk-sektorin rahoituksen laiminlyöminen on johtamassa hyvällä liikeidealla toimivien ja terveiden yritysten kaatumiseen taantuman kiristäessä lähikuukausina otettaan, Korhonen sanoo..

ILMOITUS

– Rahoituspäätökset tehdään nyt hyvin lyhyellä aikajänteellä. Riskinä on, että tehdään ratkaisuja, jotka syventävät taantuman kierrettä, jos niissä eivät ole mukana kaikki rahoitusalan toimijat eli pankit, erityisrahoituslaitokset kuten Finvera, teollisuus ja sijoittajat.

Korhonen odottaa hallituksen puolivälineuvotteluista konkreettisia tarjouksia.

– Tähän asti hallitus on toiminut enemmän mielikuvapolitiikan puolella.

Paikallista sopimista

Korhosen mielestä pk-yrityksille on nyt annettava joustavia mahdollisuuksia.

– Tämä edellyttää työmarkkinaosapuolten aloitteellisuutta paikallisen sopimustoiminnan kehittämiseksi ja yrityksissä tapahtuvaa työnantajan ja henkilöstön yhteistyötä yrityksen ja työpaikkojen pelastamiseksi, hän sanoo.

– Yhdessä sopien voidaan löytää parhaat keinot yritysten ja työpaikkojen pelastamiseksi.

Kolmannes kasvua
konkursseissa

Korhosen mielestä propaganda laman hyvistä puolista on raakaa peliä.

– Lamassa pärjää aina joku. Mutta siinä tapahtuu sellaista omaisuuden uudelleenjakoa ja joku toinen maksaa viulut. Se lyö rintoihin, joka pärjää. Viime laman aikaankin tämä maa kävi läpi melkoisen omaisuuden uudelleenjako. Siitä seurasi valtavasti talousvaikeuksia ja jäljellä on yhä ihmisiä, jotka ovat maksujärjestelyissä. Tämä on raaka tie.

Tilastokeskuksen mukaan viime vuoden aikana pantiin vireille 2 615 konkurssia, mikä on 16 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Määrän kasvu kiihtyi merkittävästi loppuvuotta kohti. Kun vuoden ensimmäisellä neljänneksellä konkurssien määrä kasvoi 4,2 prosentilla, viimeisellä neljänneksellä kasvu oli jo 32,6 prosenttia.

Henkilökuntaa näissä yrityksissä oli lähes 12 000, mikä on noin 26 prosenttia edellisvuotta enemmän.