anssi repo

Vasemmistoliiton Pirkanmaan piirijärjestö on käynnistänyt piirinsä alueella koulutuskierroksen, missä eri kunnallisista palveluista vastaavien lautakuntien vasemmistoliittolaiset jäsenet kootaan yhteen ja käydään oman hallinnonalan tiimoilta keskustelua siitä, mikä olisi Vasemmistoliiton ratkaisu tuottaa palvelut kuntalaisille.

Ensimmäinen koulutustilaisuus pidettiin viime lauantaina Ylöjärvellä, missä aiheena oli sosiaali- ja terveydenhuolto. Tilaisuudessa alustivat Ylöjärven kaupungin perusturvajohtaja Kari Virta sekä entinen Vasemmistoliiton kansanedustaja, nykyisin Helsingin kaupunginvaltuustossa istuva Kati Peltola.

Keskustelua siivitti se, että useassa kunnassa pohditaan parhaillaan leikkauksia ja säästöjä, joihin talouden ajautuminen voimakkaaseen taantumaan on kunnissa johtanut.

Kuntien talous on ajautumassa tilanteeseen, missä kunnat joutuvat vakavasti pohtimaan, kuinka tuotetaan peruspalvelut kuten sosiaali- terveys- ja koulupalvelut.

Kokoomuslainen valtionvarainministeri Jyrki Katainen on patistanut kuntia tehostamaan ja tuottamaan palveluja uusilla tavoilla. Suomeksi tämä tarkoittaa sitä, että kunnissa pitäisi entistä enemmän ryhtyä ulkoistamaan peruspalveluja ja jopa yksityistämään niitä.

ILMOITUS

Jatkokoulutukseen
panostettava

Perusturvajohtaja Kari Virran mukaan nyt tulisi kunnissa eurot ohjata niin, että niiden vaikuttavuus kansalaisten sosiaaliseen ja terveydelliseen tilanteeseen on paras mahdollinen.

Virran mielestä kuntataloudenkin kannalta olisi parasta, jos resursseja kohdennettaisiin eniten pienituloisten ja vähän koulutettujen aseman parantamiseen.

– Yksi tärkeimmistä keinoista parantaa kansanterveyttä on panostaa nuorten jatkokoulutukseen. Pitkällä aikavälillä se koituu kaikkien eduksi. Peruskoulun jälkeen on kaikille turvattava jatkokoulutusmahdollisuus. Ammatillinen koulutus luo mahdollisuuden päästä työelämään ja sitä kautta normaaliin elämänrytmiin kiinni, Virta totesi.

Terveyskeskusten
asemaa parannettava

Helsingin kaupunginvaltuutettu Kati Peltola kysyi alustuksessaan, vallitseeko kunnissa itsehallinto vai onko niistä tullut osto- ja myyntiliikkeitä. Peltolan mielestä nyt olisi syytä kaivaa esiin kansanterveyslaki ja palata sen perustehtävään.

– Terveyskeskusten asemaa pitää parantaa, jotta kuntalaiset saisivat omissa peruskunnissaan hyvää hoitoa ja ohjausta terveellisiin elämäntapoihin. Tärkeää olisi mm. luoda malli, missä työelämästä pois jäävät ihmiset ohjattaisiin terveyskeskusten palvelujen käyttäjiksi. Usein käy niin, että työssäoloaikana on oltu työterveyshuollon piirissä, mutta kun työelämä on ohi jäädään terveyspalvelujen ulkopuolelle, jollei osata hakea niitä terveyskeskuksista, totesi Peltola.

Pirkanmaan vasemmistoliittolaiset kokosivat alustusten jälkeen joukon ajatuksia ja ehdotuksia, joita on tarkoitus viedä eteenpäin kunnissa.

Niitä ovat muun muassa työttömien terveystarkastukset, perusterveydenhuollon säilyttäminen kuntien omana toimintana, ikäihmisten terveys- ja kuntoutuspalvelujen parantaminen sekä lasten ja nuorten aseman turvaaminen pitämällä luokkakoot riittävän pieninä ja parantamalla eri hallinnonalojen yhteistyötä lasten ja nuorten palveluja tuotettaessa.