Pekka Pajuvirta

Työnantaja ei suostu neuvottelemaan työehdoista

Työehtosopimusta vaativat Helsingin Eläinsuojeluyhdistyksen järjestäytyneet työntekijät olivat jälleen eilen lakossa.

”STTK-laiseen toimihenkilöliitto Ertoon kuuluvat Helsingin Eläinsuojeluyhdistyksen työntekijät menevät lakkoon.”

Tällainen uutinen on ollut luettavissa lehtien sivuilla useampaan kertaan. Viime vuoden puolella Hesyn Ertoon järjestäytyneet työntekijät olivat lakossa neljään otteeseen. Vuodenvaihdetta edeltäneistä lakoista viimeinen kesti yli kolme viikkoa ja päättyi jouluaattona. Tämän vuoden puolella jatkuivat työtaistelutoimet eilen, kun aseman ertolaiset jäsenet poistuivat päiväksi työpaikaltaan.

Työntekijät ovat ilmoittaneet yksiselitteisesti, etteivät he tule luovuttamaan ennen kuin työnantaja suostuu saman pöydän ääreen. Työntekijät haluavat, että Helsingin Eläinsuojeluyhdistyksessä toimitaan niin kuin muillakin työpaikoilla, että työntekijöiden työehtoja säätelemään tehdään sopimus. Tähän mennessä ei työnantajaliittoihin kuulumattoman eläinsuojeluyhdistyksen johto ole sellaista suostunut solmimaan, ei edes neuvottelemaan asiasta.

Ertolaiset työntekijät ovat päättäneet jatkaa päivän työtaisteluketjuaan, kunnes työnantaja on saatu neuvottelupöytään.

Perjantai on seuraava työtaistelupäivä, sitä seuraavat kahden viikon päästä.

ILMOITUS

Pakkosovinto
ei mahdollinen

Neuvottelupöydässä on oltu yhden kerran. Tapaaminen piirisovittelija Esa Longan johdolla valtakunnansovittelijan toimistossa päättyi tuloksettomana.

Lonka nimeää tilanteen hankaloittavia tekijöitä kaksi.

Hankaluutta tulee hänen mukaansa siitä, että neuvottelupöydän työnantajapuolella ei istu perinteinen työmarkkinatoimija, vaan kyse on yhdistystoiminnasta, hyväntekeväisyys toimintaa harjoittavasta työnantajasta, joka ei ole järjestäytynyt mihinkään työnantajaliittoon.

– Tilanne on erityisen hankala, kun neuvottelemassa on lisäksi työnantaja, joka ei suostu sopimaan.

Viranomaisen toimenpidemahdollisuudet löytyvät työriitojen sovittelusta annetusta lainsäädännöstä. Sen mukaan sovittelija voi velvoittaa osapuolet neuvonpitoon.

– Mutta siihen valtuudet jäävät. Osapuolten pitää kutsun kuultuaan tulla paikalle, mutta pakkosovintoa ei suomalaiseen lainsäädäntöön ole kirjoitettu.

Päivän pituiset työtaistelut ovat sovittelun kannalta hankalia sillä tavalla, että sovittelija ei ehdi mukaan.

Neuvottelut muualla
saattavat vaikuttaa

Erto tavoittelee eläinhoitoalalla työehtosopimusta vähimmäispalkkoineen.

Sovittelua on vaikeuttanut se, että valtaosa eläinklinikoista ja eläinlääkäriasemista ei kuulu mihinkään työnantajajärjestöön. Ertolle on siten ollut vaikea löytää vastapuolta, jolla olisi valtuudet kattavasti neuvotella ja hakea ratkaisuja alan yritysten puolesta.

Helsingin Eläinsuojeluyhdistyksen erimielisyyksien selvittelyyn saattaa Longan mukaan aikanaan olla vaikutusta sillä, mitä tapahtuu eläinhoitoalalla muualla meneillään olevissa sopimusneuvotteluissa.

Vaikutusta saattaa olla, vaikka kyse ei olekaan suoraan toisiinsa kytköksissä olevista neuvottelukohteista.

Pieneläinten hoitajat ovat havittelemassa myös muulla sektorilla sopimusoikeuksia. Meneillään on eläinlääkäriasemien pieneläinhoitajien hanke, jonka selvittelyssä ollaan vähän pidemmällä kuin Hesyn asiassa.

– Kyse on saman alueen töistä, ja pidemmällä olevalla saattaa olla heijastusvaikutuksia toiseen.

Lonka selittää tällä kytköksellä myös sitä, miksi sovittelu ei ole tällä hetkellä näkyvää ja miksi nopea reagoiminen näihin päivän työseisausilmoituksiin Hesyssä ei onnistu.

– Mutta tarkoitus on tätäkin konfliktia hoitaa, saada sopu aikaiseksi ja työrauha kuntoon.

Tarvittaessa töihin 6,5 euron tuntipalkalla

Vaikeudet Helsingin Eläinsuojeluyhdistyksessä tulivat julkisuuteen viime keväänä, kun yhdistyksen ertolaiset työntekijät ottivat liittoonsa yhteyttä. He katsoivat ajan jo tulleen kypsäksi, jotta edes perustavanlaatuisimmat työehdot saataisiin yhdistyksessä kuntoon.

Työehdot ovat eläinsuojelukeskuksessa työntekijäosapuolen mukaan täysin retuperällä. Työnantaja ei ole heidän mielestään ilmoittanut yhtäkään järkevää syytä siihen, miksi se ei suostu neuvottelemaan

Yhdistyksen johdon vastaus neuvotteluesityksiin on kerta toisensa jälkeen ollut yksiselitteisen tyly. Neuvoteltavaa ei sen mielestä ole.

Keskuksen työntekijöiden palkka on pienimmillään noin tuhat euroa kuukaudessa. Osalla se on jopa tätäkin pienempi. Eläintenhoitajien palkka on noin 1 300 euroa. Vastaava eläintenhoitaja saa palkkaa noin 1 500 euroa.

Hesyllä on runsaasti tarvittaessa töihin kutsuttavia tuntityöntekijöitä. Näille on maksettu 6,5 euron tuntipalkkaa.

Hesyn johto ilmoittaa noudattavansa palkoissaan eläintenhoitajien yliesitä palkkatasoa. Se kertoo myös tarkistaneensa palkkoja vuosittain työnantajien kanssa käymiensä kehityskeskustelujen jälkeen.

Hesyn hallinnon ilmoituksen mukaan yhdistyksen eläinsuojelukeskuksessa työskentelee parikymmentä henkilöä. Erton jäseniä näistä on 12. Aseman kokonaisvahvuudesta on ertolaisten lisäksi Hesyn palkkalistoilla kolme työntekijää. Loput ovat yhteiskunnan varoilla työskenteleviä työllistettyjä tai harjoittelijoita.

Eiliseen työtaisteluun osallistuivat ertolaisista kaikki työvuorossa olleet. (KU)