Jarmo Lintunen

Kemianliiton ja Metalliliiton jäsenet äänestävät kahden seuraavan viikon aikana TEAM-liittofuusion synnystä. Vaikka asian ympärillä on kovaa kuhinaa, kysymys ei ole puoluepolitiikasta.

Metallityöväen liitto ja Kemianliitto järjestävät 5.–19.2. jäsenäänestyksen liittojen osallistumista kuuden teollisuusliiton TEAM-liittofuusioon. Kemianliitossa jäsenäänestyksen tulos on sitova ja Metallityöväen liitossa ”moraalisesti sitova”. Tämä siksi, että Metalliliiton säännöt eivät tunne sitovaa jäsenäänestystä. Liiton ryhmät ovat kuitenkin sitoutuneet jäsenäänestyksen tulokseen.

Liittofuusiosta on molemmissa liitoissa käyty kuumaa keskustelua. Metalliliitossa epäillään muiden liittojen ratsastavan Metallin kustannuksella ja muissa liitoissa pelätään Metallin suurta kokoa. Liittorakennekin herättää epäilyä. Myönteisenä nähdään taas voimien kokoaminen, synergiaedut ja reviiririitojen poistuminen.

Vasemmistoliittolaisten vaikuttajien keskuudessa ollaan sekä kielteisellä että myönteisellä kannalla. Vaikka esimerkiksi Metallin vasemmistoryhmä olisi pistänyt jo viime kesänä pisteen koko hankkeella, puoluepoliittiseksi sitä ei kuitenkaan leimata. Kannat ovat muodostuneet pääosin sen mukaan, nähdäänkö TEAM jäsenen kannalta hyväksi vai huonoksi asiaksi.

Metalliliiton ja Kemianliiton ohella hankkeessa ovat mukana Sähköliitto, Viestintäliitto, Puuliitto ja Rautatieläisten liitto. Mikäli TEAM syntyy, siitä tulee 330 000 jäsenellään Suomen suurin ammattiliitto.

”Kaikki
hyötyisivät”

Tikkurila Oy:n pääluottamusmiesmies Teijo Småträsk on viime päivinä kamppailut työnantajan ilmoittamien irtisanomisuutisten kanssa. Vaikka TEAM-äänestys jääneekin yt-neuvottelujen varjoon, hanke koetaan tehtaalla tärkeäksi. Äänestyspäivien lähestyessä kyselyitä on tullut päivittäin. Småträsk sanoo itse kallistuvansa fuusion hyväksymiseen.

ILMOITUS

– Työnantajatkin järjestäytyvät ja pienen liiton on vaikea taistella. Toki me Kemianliiton porukalla pärjätään vielä jonkun aikaa jatkossakin. Mielestäni meidän tulee kuitenkin katsoa tulevaisuuteen.

Ongelmana hän näkee hankkeen massiivisuuden.

– Sinne taitaa Kemianliittokin vähän hukkua, ainakin jotkut sopimusalat. Jos kuitenkin pysymme solidaarisina toisillemme, niin silloinhan kaikki hyötyvät.

– Pieni pelko sisältyy tietysti tuohon Metalliliiton isoon jäsenmäärään. Toisaalta kaikkien sektorien pitäisi olla yhtä vahvoja ja aika lailla itsenäisiäkin. Täten tämä ongelma vähän väistyisi.

Småträsk ei näe hanketta puoluepoliittisesta näkökulmasta. Ainakin vasemmistoryhmässä jokainen saa tehdä oman ratkaisunsa mukaan.

– Junttamiehiä toki on, mutta en usko sillä olevan mitään merkitystä. Jokainen katselee asiaa omasta ja oman työpaikkansa näkökulmasta.

”Rakenne
on väärä”

Constructor Finlandin pääluottamusmies ja Metalliliiton valtuuston jäsen Jouni Linden Lohjalta sanoo äänestävänsä liittofuusiota vastaan metalliväen näkökulmasta.

– Pienille liitoille TEAM voi olla ihan välttämätön, mutta mielestäni niillekin on parempi, että Metalliliitto ei ole siinä mukana. Muuten tulee käsitys, että TEAM on Metalli plus pienet rönsyt.

Lindenin mukaan hanke olisi voinut toteuttamiskelpoinen, jos siinä olisi Metallin ohella ollut mukana vain Kemianliitto ja Sähköliitto. Se olisi ollut silloin oikea teollisuusliitto. Lindenin mukaan konduktöörit ja maatalousalat eivät oikein kuulu teollisuuteen.

– TEAMin rakenne on väärä. Sitä markkinoinaan teollisuusliittona, vaikka siinä on noita muita rönsyjä turhan paljon. Tässä vaiheessa rakennetta on kuitenkin hankala uusia. Koko paletti pitäisi pistää uusiksi ja se ei varmaan heti onnistu.

– Yhteistyötä voidaan tehdä muulla tavoin. Pienille liitoille TEAM voi olla välttämätön, mutta Metalliliitto on itsenäisenä jo riittävän suuri.

Suoraa puoluepolitiikkaa Linden sanoo nähneensä jonkun verran piiritasolla. Esimerkiksi piirin tiedotustilaisuudessa on annettu turhan osoittelevaa materiaalia.

Turtiainen ei
halua politisoida

Metalliliiton liittotoimikunnan jäsen Pertti Turtiainen Pirkanmaalta on entisenä kansanedustajana perehtynyt myös politiikkaan.

– En näe TEAM-hanketta puoluepoliittisena. Enkä ole halunnut itsekkään politisoida tätä millään tapaa. Asiat on nähtävä asioina. Joidenkin henkilöiden kohdalla on ilmennyt jotain valtapyrkimyksiä, joka näkyi alussa esimerkiksi pyrkimyksenä yhdensuuntaiseen tiedotukseen.

Kun TEAM-hanketta ryhdyttiin rakentamaan Turtiainen sanoo olleensa asiasta vähän innostunutkin, mutta juuri joidenkin ihmiset valtapyrkimykset ja järjestötyöryhmässä saatu kokemus saivat mielen muuttumaan. Hän sanoo katsovansa hanketta Metallin jäsenen silmin.

– Metallin jäsenelle se ei anna oikeastaan yhtään mitään. Koko hanke palvelee yksinomaan näitä muita liittoja. Minun mielestäni tässä ei ole kyse solidaarisuudesta, vaikka tätä on sellaisena markkinoitu.

Turtiaisen mukaan jäsenmaksunkaan alentaminen ei ole mahdollista esitetyllä rakenteella. Rahan puute estää esimerkiksi sinänsä myönteisen työsuojelupaketin toteuttamisen. Kansainvälisellä ja tutkimuspuolella taas yhteistyötä voitaisiin harjoittaa ilman liittofuusiotakin.

Turtiaisen mukaan TEAM ei poistaisi rajariitoja, koska ammattikunnat säilyvät liiton sisälläkin.

– Koko hanketta on leimannut älytön kiire. Lisäaikaa olisi pitänyt antaa vuosi, pari. Olen valmis kehittämään Metalliliittoa, mutta TEAMiin minulla on kielteinen kanta.

Tyydytkö kuitenkin jäsenäänestyksen lopputulokseen, oli se kumpi tahansa?

– Täytyy katsoa, mikä on äänestysprosentti. Jos se on 25, niin olisi hullua pitää sitä sitovana, koska kyseessä neuvoa-antava jäsenäänestys. Mutta tietysti jäsenistön kantaa pitää kunnioittaa. Täytyy vain toivoa, että äänestysprosentti olisi mahdollisimman korkea, sanoo Pertti Turtiainen.

”Jäsen ei
hyödy mitään”

Kemianliiton hallituksen jäsenen ja Salossa sijaitsevan Hella Lighting Finlandin pääluottamusmiehen Anne Hakamäen kanta liittofuusioon on kielteinen.

– Olen ollut mukana fuusiota valmistelemissa työryhmissä ja todennut, että tällä kokoonpanolla TEAM ei kyllä onnistu. Siitä ei ole jäsenille hyötyä.

Hakamäen mukaan TEAMin organisaatio ei ole Kemianliiton etujen mukainen.

– Isoissa kokonaisuuksissa tavallisen jäsenen kosketuspinta liittoon häviää. Pienemmässä liitossa jäsenellä on mahdollisuus vaikuttaa. Tässä suunnitellussa liittofuusiossa jäsen ei hyödy mitään.

Työnantaja kokoaa voimiaan, eikö palkansaajapuolen tulisi tehdä sama omalta osaltaan?

– Jos voimaa haetaan, niin liitot voivat tehdä yhteistyötä. Minun on kuitenkin vaikea kuvitella, että esimerkiksi lakkorintama onnistuisi suurliiton sisällä, kun se ei aina omankaan liiton sisällä onnistu. Jos nykyaikana jollakin sopimusalalla on vaikeuksia, niin tuskin muut lähtisivät sen puolesta lakkoilemaan.

Näetkö TEAM-hankkeessa puoluepoliittisia ulottuvuuksia?

– Tuohon en halua edes vastata, sanoo Anne Hakamäki.