Pekka Pajuvirta

Uotila ehdottaa tasausjärjestelmien eriyttämistä

Kansanedustaja Kari Uotila (vas.) ehdottaa vuokrantasausjärjestelmään muutosta, jonka seurauksena nykyiset asukkaat eivät enää joutuisi maksamaan vuokrissaan nousemassa olevan uustuotannon rakentamiskustannuksia.

Tavoite toteutuu Uotilan mukaan, kun käynnistymässä oleva vuokra-asuntojen uustuotanto erotetaan omaksi tasauspotikseen.

– Nykyisillä vuokralaisilla on kyllä vanhassa asuntokannassa ylläpito- ja korjauskustannusten vuoksi muutoinkin paljon maksettavaa, katsoo Uotila. Hän lähetti eilen asiassa avoimen kirjeen asuntoministeri Jan Vapaavuorelle (kok).

Uustuotantokohteisiin muuttavien asukkaiden vuokrien nousun kohtuuttomuuksiin Uotila estäisi nostamalla valtion panostusta uustuotannon kustannuksiin.

– Valtion on tultava nykyistä suuremmalla panoksella mukaan uustuotannon kustannuksiin lainaehtoja parantamalla ja muilla tukimuodoilla, edellyttää Uotila.

ILMOITUS

– On ymmärrettävä, että nyt on poikkeuksellinen tilanne niin maan taloudessa kuin asuntomarkkinoillakin ja sen hoitaminen myös vuokra-asukkaiden kannalta hyvin vaatii poikkeuksellisia keinoja.

Uotila viittaa vuokra-asuntotuotannon myönteiseen kehitykseen muun muassa Espoossa ja Vantaalla. Vantaan vuokrataloyhtiön ja Espoonkruunun uusien asuntojen tuotanto on käynnistymässä tänä vuonna 300–400 asunnolla, kun määrä oli viime vuonna lähes nollassa.

Kari Uotila toivoo vähintään saman kehityksen jatkuvan myös tulevina vuosina, mutta haluaa ehdotuksellaan kiinnittää huomiota ongelmaan, jota voimakas uustuotannon kasvu hänestä kärjistää.

Energia-, jätehuolto- ja muiden ylläpitokustannusten sekä korjauskustannusten vuoksi jo kohtuuttoman suuriksi nousseisiin vuokriin on uustuotannon seurauksena tulossa lisäkorotuksia vuokrantasausjärjestelmän kautta.

Tämä on aiheuttanut muun muassa Espoossa aiheellisesti kiukkua vuokra-asukkaiden keskuudessa. Uotila on arvioinut esimerkiksi Espoonkruunun noin 400 uuden asunnon rakentamisen nostavan asuntokannan pääomakustannuksia kuukaudessa jopa 0,70 eurolla per neliö ja tuovan saman korotuspaineen nykyisiin vuokriin.

Tämän Uotila estäisi erottamalla uustuotannon omaksi tasauspotikseen.(KU)